Handboek professioneel inkopen AWBZ-vervoer

  • Auteur: Mobycon en Forseti
  • Datum: 10 mrt 2011
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer
Dit handboek wijkt op een belangrijk onderdeel af van het eerdere handboek over AWBZ-vervoer; het aanbesteden van het vervoer is niet meer het leidend principe . Het handboek geeft een beschrijving van alle samenhangende aspecten en stappen die bijdragen aan een goede kwaliteit van het vervoer. Het kan een goede leidraad zijn voor het opstellen van de offerte-uitvraag, het contracteren en beheren van contracten van AWBZ-vervoer. Dit handboek kwam tot stand in samenwerking met Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

© Copyright 2014 CROW