Handboek Professioneel aanbesteden Leerlingenvervoer

Op verzoek van het veld heeft het KpVV voor u het handboek uit 2009 geactualiseerd zodat ook de komende jaren deze goed te gebruiken is. Het biedt u een concrete basis voor het bewaken van de kwaliteit, begeleiding in het aanbestedingsproces van opdrachten en het managen van afgesloten contracten, en enkele nuttige voorbeeld-aanbestedingsdocumenten.

© Copyright 2014 CROW