Eerlijke kijk op taxi- en zorgvervoer

  • Auteur: S. Akaaboune
  • Bron: Aanbestedingsinstituut Mobiliteit
  • Aantal Pagina's: 7
  • Datum: 9 apr 2018
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer

Deze rapportage bevat een overzicht van de werkzaamheden van het AIM uitgevoerd in het jaar 2017.

In totaal heeft het AIM 60 aanbestedingen op circa 50 criteria beoordeeld. Het beoordelen houdt in dat zij kritisch kijken of de 17 belangrijke thema’s van het AIM voldoende aandacht krijgen in het bestek/aanbesteding. Krijgen bepaalde onderwerpen naar hun inzicht onvoldoende aandacht dan sturen zij een brief met aanbevelingen naar de aanbestedende dienst.

Naast het beoordelen van reeds gepubliceerde aanbestedingen heeft het AIM in 2017 ook actief contact gezocht met opdrachtgevers/aanbestedende diensten om de belangrijke thema’s kenbaar te maken. In deze rapportage geven zij de belangrijkste analyses van de beoordelingen weer. Ook komen de belangrijkste bevindingen en inzichten uit gesprekken met verschillende opdrachtgevers naar voren. 

© Copyright 2014 CROW