De vloek van de winnende taxi

  • Auteur: SEO Economisch Onderzoek
  • Aantal Pagina's: 52
  • Datum: 1 sep 2016
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer

Het doelgroepenvervoer bestaat uit verschillende soorten vervoer waaronder leerlingenvervoer, ziekenvervoer, Valys, WLZ-vervoer en de regiotaxi, en beslaat circa 8o procent van de gehele  taxibranche. Met de aanbesteding van het doelgroepenvervoer streven opdrachtgevers - veelal decentrale overheden - op een transparante manier naar de beste prijs-kwaliteit verhouding in het doelgroepenvervoer.

Het doelgroepenvervoer verkeert al jaren in slecht weer. Hoewel actuele cijfers ontbreken, zijn er signalen dat ruim de helft van de taxibedrijven verlies lijdt. De markt is de afgelopen jaren gekrompen en het aantal taxibedrijven is fors gedaald. De daling in volumes en omzetten in het doelgroepenvervoer wordt toegeschreven aan bezuinigingen door de overheid op de voor doelgroepenvervoer beschikbare budgetten. Aan deze bezuinigingen is invulling gegeven onder meer door een gewijzigde indicatiestelling en als gevolg daarvan een verschuiving van doelgroepenvervoer naar eigen vervoer en naar openbaar vervoer.

Er is een breed gedragen beeld onder betrokkenen in het doelgroepenvervoer dat er sprake is van te lage prijzen, veroorzaakt door te lage biedingen bij aanbestedingen, resulterend in teruglopende kwaliteit en financiƫle problemen bij vervoerders. SEO Economisch Onderzoek (SEO) heeft onderzocht of er sprake is van structurele problemen bij aanbestedingen van doelgroepenvervoer die resulteren in deze lage biedingen. Bij te lage biedingen zijn de geboden prijzen op contracten voor het doelgroepenvervoer structureel te laag om kosten inclusief een redelijk rendement te dekken. Hiertoe is literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn gesprekken gevoerd met vervoerders, opdrachtgevers en deskundigen.

Op basis van de in de literatuur genoemde oplossingen, en oplossingen die door de verschillende gesprekspartners worden aangedragen, komt SEO tot een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen geven mogelijke oplossingsrichtingen die opdrachtgevers en vervoerders in gezamenlijkheid zouden kunnen verkennen en uitwerken.

© Copyright 2014 CROW