Cijfers en prognoses voor het doelgroepenvervoer in Nederland

  • Auteur: Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid
  • Bron: Rijksoverheid.nl
  • Aantal Pagina's: 23
  • Datum: 1 nov 2016
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer

Deze notitie verschaft inzicht in de huidige situatie omtrent het doelgroepenvervoer in Nederland en de ontwikkelingen daarin. De mogelijkheden voor synergievoordelen tussen vormen van doelgroepenvervoer en de mogelijkheden van huidige gebruikers van het doelgroepenvervoer om het regulier ov meer te gaan gebruiken worden eveneens besproken.

Het onderzoek is uitgevoerd door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) in opdracht van De directie Openbaar Vervoer en Spoor (OVS) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

© Copyright 2014 CROW