Bezuinigingen in Zeeland dwingen tot keuzes in het ov-aanbod

Het aanbod van openbaar vervoer staat in gebieden waar (zeer) weinig vraag is, sterk onder druk staat. Niet alleen onder druk in financieel opzicht, maar ook onder druk door veranderend mobiliteitsgedrag.

De forse bezuinigingen in Zeeland dwongen provincie Zeeland tot het maken van harde beleidsmatige keuzes in het ov-aanbod. Er is een onderscheid gemaakt tussen het vastnet (kernnet, spitsnet, scholierenlijnen en toeristenlijnen) en het flexnet. Het kernnet is nog steeds aanbodgericht. De rest is niet voorgeschreven, maar moet de vervoerder vraaggericht invullen en is daarvoor ook opbrengstverantwoordelijk. Buiten dit gebied is er mobiliteitsgarantie via het flexnet. Als we het binnen ov over flexnet hebben, hebben we het over de Haltetaxi. De Haltetaxi rijdt op die trajecten en momenten waar de bus niet rijdt en heeft ook aansluitgarantie op de bus. Voor dat vervoer doet de provincie een beroep op hetzelfde materieel als wat de gemeenten gebruiken voor het WMO-vervoer.

 

De GVC (Gemeentelijke vervoerscentrale) regisseert de ritaanvragen voor de Haltetaxi. Daarbij zit de mix tussen de verschillende vervoersstromen (WMO, Regiotaxi en de Haltetaxi) hem niet zozeer in het combineren van passagiers, maar in het combineren van voertuigen/materieel. Er worden 2400/2500 ritten per maand aangevraagd voor de Haltetaxi bij de GVC. Dat is wel lager dan wat de provincie Zeeland had verwacht, maar zorgt ondanks voor een kostenbesparing. Op dit moment evalueert provincie Zeeland de busconcessie en de Haltetaxi.

 
Download hier de presentatie van Provincie Zeeland
Download hier de presentatie van de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland

* Deze tekst en presentaties zijn onderdeel van Reisverslag excursie Forum OV Mechelen en Middelburg 2016.

© Copyright 2014 CROW