Modelbestek voor aanbesteding doelgroepenvervoer

  • Auteur: Tender People
  • Aantal Pagina's: 71
  • Datum: 15 feb 2017
  • Type: Publicatie, Tool
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer

Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft in samenwerking met diverse belanghebbenden een modelbestek opgesteld voor de aanbesteding van doelgroepenvervoer. Het modelbestek is bedoeld als handreiking aan individuele opdrachtgevers (of samenwerkingsverbanden) bij een aanbesteding voor doelgroepenvervoer.

Ondernemersorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft samen met de belangenorganisaties ANBO en Ieder(in) een modelbestek opgesteld. Dit bestek geeft aanbestedende diensten handvatten voor een betere balans tussen prijs en kwaliteit bij de inkoop van zorgvervoer (doelgroepenvervoer).

Het modelbestek zal in nieuwere versies worden doorontwikkeld en gepubliceerd op basis van praktijksituaties bij opdrachtgevers die er mee aan de slag gaan. Het beheer, de beschikbaarheidsstelling en de doorontwikkeling van het bestek wordt verzorgd door Kennisplatform CROW.

Bij het gebruik van dit modelbestek bent u zelf verantwoordelijk voor het formuleren van de vraagstelling die aansluit bij haar specifieke behoefte en lokale situatie. Download het modelbestek via de button aan de rechterkant van het scherm 'Bekijk document'.

In het modelbestek wordt verwezen naar bijlage 2, 4a en 4b. Deze zijn te downloaden via de onderstaande links:

- Bijlage 2 Prijsinvulformulier
- Bijlage 4a Overeenkomst
- Bijlage 4b Wachtkamerovereenkomst
 

© Copyright 2014 CROW