Benchmark Duurzaam inkopen van vervoer

  • Auteur: Natuur en Milieu
  • Aantal Pagina's: 26
  • Datum: 7 nov 2016
  • Type: Publicatie
  • Onderwerp(en): Doelgroepenvervoer
In het onderzoek zijn alle 145 gemeentes gerangschikt die vanaf medio 2015 tot de eerste helft van 2016 een aanbestedingstraject voor mobiliteitsinkoop hebben doorlopen. Dat betreft het eigen wagenpark van de gemeentes, leerlingenvervoer en Wmo-vervoer. De resultaten kwamen tot stand door 85 aanbestedingen te screenen. Het doel van dit onderzoek is om gemeenten te stimuleren om hun wagenpark te verduurzamen.

© Copyright 2014 CROW