Landelijk Congres Doelgroepenvervoer
Op 31 januari 2019 organiseert CROW-KpVV het Landelijk Congres Doelgroepenvervoer: dé kennis- en ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in binnen het doelgroepenvervoer.
Lees meer over het programma en meld u aan
Kostenberekeningstool Doelgroepenvervoer
De kostenberekeningstool is ontwikkeld naar aanleiding van ontwikkelingen in de markt van doelgroepenvervoer, de Algemene Maatregel van Bestuur over inkoop vanuit Wmo die vanaf 2017 van kracht is en de Aanbestedingswet. De kostenberekeningstool ondersteunt decentrale overheden bij de inkoop van doelgroepenvervoer tegen een reële prijs.
Lees meer over de Jaarlicentie

© Copyright 2014 CROW