Wat is een deelauto?

De uitleg van het concept deelauto

Het vervangen van een eigen auto door een deelauto is de kern van het autodeelconcept dat eind jaren ‘80 op verschillende plaatsen in Europa ontstond. In die tijd was het ontwerp van steden sterk gericht op de auto en werden de negatieve effecten van automobiliteit in de grote steden zichtbaar. Voorstanders van autodelen betogen dat het leidt tot minder auto-afhankelijkheid van huishoudens en dat het meer ruimte geeft voor andere, duurzamere vervoerwijzen in het dagelijks reisgedrag. Maar dat daarmee de beschikbaarheid van auto’s niet verdwijnt.

Definitie

Autodelen moet worden gezien als een vorm van dienstverlening. Daarbij wordt op Europees niveau de volgende set kenmerken gehanteerd:
  • Auto’s worden aan reizigers aangeboden als een soort huurauto. Iedereen die klant of abonnee wordt kan van deze dienst gebruik maken;
  • Er is een raamovereenkomst die de klant/abonnee in staat stelt om de auto zelfstandig te reserveren en te gebruiken;
  • Het reserveren en gebruiken kan (niet noodzakelijkerwijs) plaatsvinden zonder direct contact met de dienstverlener of eigenaar van de auto.
Deze definitie zorgt ervoor dat er een onderscheid is met de ‘klassieke’ huurauto vanwege de mogelijkheid om de auto zelfstandig te gebruiken naar eigen behoefte. Dit sluit aan op het oorspronkelijke idee van een ‘openbare’ auto die net zo makkelijk en beschikbaar is als de eigen auto.

Binnen het autodelen bestaan verschillende systemen die hier nader worden toegelicht. 
 

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Wat is een deelauto?

Scroll naar boven