Waarom autodelen?

Autodelen als belangrijk instrument in beleidsdoelen

Autodelen is een belangrijk instrument om beleidsdoelen te halen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid, sociale inclusie, klimaat, volksgezondheid en een goede ruimtelijke ordening.  

Bereikbaarheid 

Niet alle plekken in Nederland zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer of de fiets. Daarnaast is het soms handig om een auto beschikbaar te hebben voor het vervoeren van grote of zware spullen. De auto is dus een belangrijk vervoermiddel. Maar het is niet noodzakelijk om altijd een eigen auto te hebben, als je die maar incidenteel gebruikt. Voor veel mensen zou het voldoende moeten zijn om, als het nodig is, makkelijk een auto te kunnen huren of lenen. Een deelauto voorziet in die behoefte. 

Uit ervaringen in het land blijkt dat een goed geplaatste deelauto ervoor zorgt dat er minder (tweede) auto’s worden aangeschaft.

Leefbaarheid, klimaat en gezondheid 

Deelauto’s zijn over het algemeen nieuwer, kleiner en zuiniger en meer dan gemiddeld elektrisch. Omdat de kosten minder verborgen zijn dan bij een eigen auto (afschrijving, wegenbelasting, verzekering, onderhoud en soms ook parkeervergunning) en deze vaak in de ritkosten doorberekend worden, is de prikkel om de auto te laten staan voor ‘onnodige’ ritten een stuk groter. We zien dus ook dat gebruikers van een deelauto veel vaker de fiets en het OV gebruiken, wat een positief effect heeft op CO2-uitstoot, geluidsoverlast en benodigde hoeveelheid asfalt. 

Sociale inclusie 

Deelauto’s worden in sommige gevallen geplaatst door groepen enthousiaste bewoners, bijvoorbeeld als onderdeel van een energiecoöperatie. Dit vraagt overleg en afstemming in de buurt en draagt daardoor bij aan meer sociaal contact. Ook zonder een vaste gebruikerscommunity kan een deelauto in een buurt of dorp zorgen voor meer contact, bijvoorbeeld bij het peer-to-peer systeem, waarbij iemands privéauto als deelauto wordt gebruikt. 

Gebiedsontwikkeling en betaalbaarheid 

Parkeerplaatsen kosten geld, zeker als deze in of onder een gebouw moeten worden geplaatst. Als een deelauto ervoor kan zorgen dat er minder parkeerplaatsen nodig zijn, is het mogelijk om goedkoper te bouwen. Vooral voor sociale huurwoningen (waarbij een parkeerplaats bijdraagt aan de waarde in het puntensysteem) is dit een kans om woningen betaalbaar te houden. Maar ook voor herontwikkelingslocaties in drukke steden is deelmobiliteit één van de strategieën om het aantal verkeersbewegingen met (eigen) auto’s minder hard te laten groeien. Dit voorkomt dure maatregelen om files, luchtvervuiling en verkeersonveiligheid tegen te gaan. 

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Beleid in de gemeente

Scroll naar boven