Autodeelvormen

De uitleg van verschillende vormen van autodelen

Er zijn diverse vormen van autodelen die onderling sterk van elkaar verschillen. In de monitor van het Dashboard Autodelen zijn in totaal 53 aanbieders meegenomen. Sommige aanbieders bieden meerdere systemen aan. De car replacement factor geeft inzicht in het aantal privéauto’s per deelautodat verkocht wordt of niet wordt aangeschaft vanwege het gebruik van deelmobiliteit. Deze factor is hoog bij roundtrip carsharing, maar het aanbod is vrij beperkt. Bij Peer-to-Peer carsharing is de factor laag, maar is het aanbod omvangrijk. Daarom is het vermoeden dat deze vormen van autodelen de meeste impact hebben. Over de impact van communitiy-based carsharing en business carsharing is weinig bekend.


Vormen van autodelen

In het dashboard worden vijf hoofdvormen van autodelen onderscheiden:
 

Roundtrip carsharing is er zowel voor particulieren als voor zakelijke gebruikers (poolauto’s). Soms gebeurt dat met een abonnementsvorm door een autoverhuurbedrijf. Bij deze vorm van autodelen moet de auto na gebruik op dezelfde plek worden teruggebracht. Bij 'freefloating roundtrip' hebben deelauto’s geen vaste parkeerplaats, maar moeten deze ergens in een bepaalde wijk of buurt geparkeerd worden.

Bij Free-floating carsharing hoeft de auto niet te worden teruggezet en kan de auto op een andere plaats worden achtergelaten. Er zijn bijvoorbeeld meerdere vaste 'stations' waar de deelauto's kunnen staan en je mag de deelauto van het ene station meenemen en bij een ander station neerzetten. Auto’s hebben dan geen vaste standplaats, maar kunnen binnen een bepaald gebied worden geparkeerd op elke publieke parkeerplaats. 

Bij carsharing platforms verhuren mensen hun auto aan anderen. Het gaat om open platforms waarbij er per verhuring wordt betaald. Ook zijn er diverse lokale initiatieven waarin groepjes particulieren een of meer auto’s delen. Het gaat meestal om vaste groepen gebruikers die samen alle kosten delen. Deze vorm wordt als local communities aangeduid.
 
De impact per auto van carsharing platforms is kleiner en varieert sterk, maar het aanbod is heel groot. Daarom is het vermoeden dat deze vormen van autodelen de meeste impact hebben. Over de impact van local communities en business carsharing is weinig bekend.

Bij Business Carsharing vormen zakelijke gebruikers de belangrijkste doelgroep. Typische zakelijke aanbieders komen vaak voort uit autoleasebedrijven. Veel particulier gerichte aanbieders staan ook open voor zakelijke rijders. Omdat de zakelijke en de particuliere markt elk hun eigen piektijden kennen, zijn deze markten goed te combineren.
 
Binnen deze hoofdvormen zijn er veel varianten en mengvormen mogelijk. Particulieren en bedrijven kunnen hiertoe een boordcomputer in hun auto laten inbouwen. SnappCar volgt deze trend met de Keyless-formule. Deze auto’s krijgen hiermee dezelfde karakteristieken als roundtrip-auto’s: ze zijn 24 uur per dag te boeken.

Bij de local communities is er een vaste groep gebruikers van één of meerdere deelauto's die een gesloten pool vormt. Door de vaste groep gebruikers die vaak bij elkaar in de straat of buurt woont is er meer sociale controle over het gebruik en beheer van de auto. De auto heeft deze vaak een vaste parkeerplaats of straat waar deze teruggezet moet worden.
 
Naast de vormen van deelauto’s zijn er ook andere deelvormen die meer onder flexvervoer vallen. Een voorbeeld zijn de Dorpsdeelauto's waarbij bewoners die niet kunnen rijden, een (vrijwillige) chauffeur kunnen oproepen (zie voor meer informatie over flexvervoer de staat van het OV).

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Autodeelvormen

Scroll naar boven