Van bezit naar gebruik

Een maatschappelijke transitie van persoonlijke eigendommen naar een service

Autodelen is een belangrijke stap in uitdagingen en vraagstukken rond ruimte, duurzaamheid en mobiliteit. Toch wordt de overstap van een eigen auto naar autodelen nog niet massaal gemaakt. Het aantal deelauto’s groeit snel, maar vormt nog steeds maar een klein deel van het totale wagenpark: er zijn 135 keer zoveel personenauto’s als deelauto’s in Nederland.
 
Hoe verhoudt autodelen zich met andere vormen van mobiliteit?

  • Er zijn ongeveer 3 keer zoveel deelauto’s als OV-fietsen.
  • Er zijn ongeveer 3 keer zoveel Private Leaseauto’s als deelauto’s.
  • Er zijn ongeveer 2 keer zoveel deelauto’s als taxi’s.
  • Van alle deelauto’s is 8,2% elektrisch, terwijl dit in de totale Nederlandse vloot 2,7% is.

Het totale aantal personenauto's in Nederland blijft stijgen, blijkt uit cijfers van het CBS. Wel wordt er een daling waargenomen in de leeftijdsgroepen tot 50 jaar en groeit het autobezit in steden minder hard. Onder deelautogebruikers zien we ook veel meer jongere leeftijdsgroepen en stedelingen, dus dat lijkt zeker invloed te hebben op het autobezit. Dat autodelen normaler wordt, zien we ook in het percentage autodelers onder rijbewijsbezitters, dat is gestegen van 4 naar 6,6%. 

Uit onderzoek blijkt dat de privéauto niet volledig zal verdwijnen, maar dat de deelauto wel een veel groter aandeel kan gaan krijgen dan nu het geval is, namelijk door deel te gaan uitmaken van een multimodaal mobiliteitssysteem. Op het moment dat een systeem is ingericht op basis van toegang in plaats van eigendom, zijn veel meer modaliteiten toegankelijk en kan de stap naar deelauto (maar ook fiets of ov) makkelijker worden gemaakt. De scheiding tussen openbaar en particulier vervoer zal hierdoor gaan vervagen. Op het moment dat een deelauto dus onderdeel wordt van een mobiliteitssysteem waarbij verschillende modaliteiten vrij toegankelijk zijn en er geen bezit van één voertuig meer is, kan het gebruik van deelauto’s opgeschaald worden. 

Om dit te realiseren is veel samenwerking nodig, ook tussen publieke en private partijen. Het is belangrijk om de kansen te zien van zo’n multimodaal systeem waarin verschillende aanbieders naast elkaar kunnen bestaan. Elk systeem en elke doelgroep kent andere behoeftes en middelen, dat zie je ook terug in alle verschillende soorten autodeelsystemen. Om autodelen een boost te geven is het aanbieden van een integraal systeem dat afgestemd is op de omgeving dus belangrijk.

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Van bezit naar gebruik

Scroll naar boven