Green Deal & City Deal doelstellingen

Op naar 700.000 autodelers en 100.000 deelauto's in 2021

Green Deal Autodelen

De deeleconomie speelt een steeds grote rol om voor onze mobiliteitsbehoefte minder afhankelijk te zijn van het particuliere autobezit. In de Green Deal Autodelen I hebben 42 partners (waaronder aanbieders van deelauto’s, leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en de Rijksoverheid) samengewerkt aan een verdere ontwikkeling en groei van autodelen. Het streefaantal van 100.000 deelauto’s in 2018 bleek helaas te ambitieus zoals blijkt uit de monitor. Wel is het aantal deelauto’s fors gegroeid.

Per oktober 2018 is er een gevolg gegeven en is de Green Deal II van start gegaan, waarbij twee doelen zijn toegevoegd.

De partijen willen:

  • dat bedrijven, overheden en burgers maximaal gaan gebruikmaken van de mogelijkheden van autodelen.
  • dat het netwerk groeit tot 100.000 deelauto’s in 2021 en een populatie van 700.000 gebruikers van deelauto’s (zoals te zien in de onderstaande grafieken).
  • dat het aantal parkeerplaatsen vermindert, waardoor in de steden meer ruimte vrijkomt voor groen en recreatie.

Het doel van 700.000 gebruikers is in het voorjaar van 2020 behaald. Dat betekent dat zelfs meer mensen dan verwacht deelauto's weten te vinden. Het aantal beoogde deelauto’s is nog niet bereikt, maar ook de groei daarin zet door. Hoewel de groei van het aanbod iets versnelt ten opzichte van voorgaande jaren, is er wel een snellere groei nodig om op 100.000 deelauto’s uit te komen. Aan de andere kant gaat het vooral om het aantal gebruikers en is hun vraag naar deelauto's blijkbaar voorzien met een kleiner aantal deelauto's dan verwacht, wat ook goed nieuws is. >> Meer informatie over de Green Deal Autodelen vindt u op greendeals.nl.
 

City Deal Autodelen

De City Deal ‘Elektrische Deelmobiliteit in Stedelijke Gebiedsontwikkeling’ is een driejarig programma, waarbij overheid, provincies, gemeenten en private partijen samen ervaring gaan opdoen met het delen van elektrische auto’s in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie. Door de opgedane kennis te delen, kunnen innovaties vervolgens voor meer bouwprojecten in Nederland worden ingezet. Bovendien wordt met de City Deal gepoogd om voor lagere parkeernormen te zorgen, omdat er minder parkeerplaatsen aangelegd hoeven te worden als deelauto's gebruikt worden in plaats van privéauto's. 

>> Meer informatie over de City Deal Autodelen vindt u op agendastad.nl.

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Green Deal & City Deal doelstellingen

Scroll naar boven