Autodelen en corona

De gevolgen van de coronacrisis op autodelen

De coronacrisis heeft ook voor aanbieders van deelauto's gevolgen gehad. Tijdens de lockdown daalde de vervoersvraag en daalde daarmee dus ook de vraag naar deelauto’s. Omdat de cijfers over gebruik en aanbod tot maart 2020 lopen, is er voor dit dashboard aan de aanbieders van deelauto's gevraagd wat de impact van corona voor hen is geweest tijdens en na de intelligente lockdown. 60% van de aanbieders heeft deze vragen beantwoord.

Tijdelijk zijn er 653 deelauto’s van straat gehaald bij deze aanbieders. Het ging vooral om free-floating carsharing en business carsharing. Op het totaal aantal deelauto's is dit maar een klein deel met een verwaarloosbare impact, specifieke situaties daargelaten. Na de lockdown herstelde de vraag snel, voornamelijk onder particulieren. Dat het OV beperkt werd tot noodzakelijke reizen kan hier een rol in hebben gespeeld. Deelauto’s bieden bovendien een vorm van individueel vervoer, wat wellicht veiliger aanvoelt.


 
Na de intelligente lockdown was er een sterkte stijging van de particuliere vraag. Bij de zakelijke markt heeft het herstel zich ingezet, al geven de meeste zakelijke aanbieders aan dat de vraag nog niet terug is op het niveau van voor de lockdown.

Wat het daadwerkelijk het effect van de coronacrisis zal zijn op het aanbod en het gebruik van deelauto's is pas in 2021 te verklaren. 

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Autodelen en corona

Scroll naar boven