Elektrische deelauto

Cijfers over de elektrische deelauto

Van de 64.312 deelauto’s is 8,2 procent elektrisch en 6,0 procent volledig elektrisch. Van alle personenauto’s in Nederland is 2,7 procent elektrisch en 1,2 procent volledig elektrisch. In vergelijking met het gemiddelde Nederlandse wagenpark zijn deelauto’s naar verhouding dus ongeveer 3 keer vaker elektrisch. De free-floating deelauto’s zijn allemaal elektrisch. Bij roundtrip carsharing komt het elektrificeren van het wagenpark nu ook op gang.Er zijn ook barrières voor elektrisch autodelen bij gebruikers, aanbieders en bij gemeenten. Een belangrijke bottleneck is de beschikbaarheid van laadpalen bij deelautostandplaatsen. Wanneer gemeenten alleen deelauto’s toelaten als deze elektrisch zijn, kan dit vertragend werken op de ontwikkeling van autodelen. De transitie naar volledig elektrisch autodelen kost tijd, maar zit nu wel in een versnelling.

Het Planbureau voor de leefomgeving concludeerde dat autodelers minder CO2 uitstoten dan autobezitters, omdat ze minder kilometers rijden. Meer informatie hierover is te vinden in Effecten op de omgeving.

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Elektrische deelauto

Scroll naar boven