Van bezit naar gebruik

De ontwikkeling van het bezet van een vervoersmiddel naar enkel het gebruik van een vervoersmiddel

De ontwikkeling van autodelen past in de grotere trend van bezit naar gebruik. Een aantal opvallende trends op het gebied van autodelen is zichtbaar. Het was al langer bekend dat partijen die actief zijn op het gebied van duurzaamheid, interesse hebben in autodelen. Nu ontstaat er ook vanuit andere invalshoeken belangstelling:

 • Aanbieders werken continu aan het verbeteren van hun diensten. Dat leidt tot een flinke groei van aanbod- en gebruik.
 • Ideologie wordt als argument voor autodelen minder belangrijk. Steeds meer mensen stappen in vanwege de kosten en vanwege het gedoe dat een eigen auto met zich mee brengt.
 • Projectontwikkelaars zien deelauto’s als alternatief voor het aanleggen van dure parkeerplaatsen. De City Deal Elektrische deelmobiliteit zet in op elektrische deelauto’s bij nieuwbouwprojecten. 
 • Energiecoöperaties krijgen interesse in het delen van mobiliteit. Vaak gaat het om groepen die samen een elektrische auto aanschaffen en alle kosten delen. 
 • Bij Mobility as a Service (MaaS) vullen diverse vervoermiddelen elkaar aan: van openbaar vervoer tot ritdelen, fietsdelen en ook autodelen. Een complete rit van A naar B kan bijvoorbeeld via één app geboekt en afgerekend worden. Voor MaaS is het belangrijk dat er deelconcepten beschikbaar zijn op locatie en dat de gebruiker gemakkelijk toegang heeft tot auto’s van verschillende aanbieders.  
 • De autosector krijgt steeds meer belangstelling voor delen. Dit is zichtbaar bij onder meer autofabrikanten, autohuurders en autodealers. Een aantal merken heeft aangekondigd “standaard” autodeel software in hun auto te gaan inbouwen vanaf 2020. 
 • Gebruikers van private lease bieden de mogelijkheid aan om auto’s te delen, zodat de maandlasten lager worden. 
 • Vanuit Blockchain wordt de koppeling gelegd met autodelen. Met Blockchain kunnen bedrijven en particulieren gemakkelijk eigenaarschap delen en toegang tot de auto’s regelen. 
 • Bij beleidsmakers groeit de belangstelling voor autodelen. Tegenwoordig komt de deelauto voor in nagenoeg iedere discussie over mobiliteit.
 • Koppeling met car rental software is gerealiseerd.
 • Ontwikkelingen Amber: uitbreiding productaanbod met shared e-bikes
 • Eerste interoperabele app: samenwerking met Buurauto, Mijndomein en Justlease.
 • Inbouwtechnologie Keyless zorgt voor zeer actieve verhuurders en een uitbreiding van mobiliteitsmogelijkheden voor huurders.

Opkomst van de deeleconomie

Er is een trend waarneembaar van bezit naar gebruik. De deeleconomie doet snel z’n intrede. Een goed voorbeeld hiervan is Spotify. Voorheen was het bezit van een flinke cd-collectie iets waar je trots op was en iets waar je je identiteit aan kon ontlenen. Met Spotify is het niet meer nodig om een collectie te bezitten, omdat je toegang hebt tot alle muziek. Mensen kiezen overigens steeds vaker voor alternatieve schakels buiten de complexe systemen om. 

Voorbeelden van deelplatformen zijn Airbnb (woningen), MotoShare (motors), Spinlister (fietsen), Goboony (campers), Thuisafgehaald (eten) en Peerby (goederen). Autodelen is kansrijk, omdat het goed past in de trend van bezit naar gebruik. Toch gaat de ontwikkeling minder snel dan bijvoorbeeld het delen van woningen. De gehechtheid aan de eigen auto zal daarbij een rol spelen.

Mobiliteit delen Behalve autodelen zijn er ook andere initiatieven rond het delen van mobiliteit. Bijvoorbeeld:

 • Carpoolen (BlaBlaCar).
 • Uber, Lyft (Uber begon als initiatief voor wachtende privéchauffeurs die tussentijds andere mensen in hun limousine vervoerden).
 • Delen van parkeerplekken Parkbee, SwitchPark, Mobypark.
 • Contact leggen met gebruikers van laadpalen (Social Charging), om het gebruik van laadpalen te verhogen.
 • Particuliere vervoerinitiatieven zoals Woej.

Jongeren en deeleconomie

Stellen jongeren de aanschaf van een auto uit? Dat is maar de vraag. Terugblikken op het verleden betekent niet dat je de toekomst kunt voorspellen. Wie had er tien jaar geleden voorspeld dat we nauwelijks nog zonder smartphone kunnen? En wie had de economische crisis voorspeld?

Waar vroegere generaties hard werkten om de levensstandaard te verhogen, staan jongeren meer open voor een combinatie van individuele en gezamenlijke inspanningen. Bezit is voor hen niet per se nodig; toegang ertoe op het door hen gekozen moment is voor hen veel belangrijker (Trendrede 2014).

Jongvolwassenen staan dan ook meer open voor autodelen dan ouderen. Volgens het CBS is het autobezit in de leeftijdsgroep 18-30 jaar gedaald tussen 2005 en 2015. De groei van het autobezit vond in deze periode vooral plaats bij 50-plussers. 

Autobezit wordt vaak gezien als een statussymbool. Uit onderzoek van het KiM  blijkt dat jongeren nog steeds veel status ontlenen aan de auto. De generatie Y is opgegroeid in een cultuur van welvaart en consumeren (KiM, mobiliteitsbalans) Maar voor de status van de auto hoef je er niet per se een te kopen: een op Facebook geplaatste selfie met een via een deelplatform gehuurde cabrio werkt ook statusverhogend. 

Deelauto steeds voordeliger

Naast milieuvoordelen worden ook andere voordelen steeds zichtbaarder. Zo zetten projectontwikkelaars steeds vaker een deelauto in om te kunnen besparen op parkeerplaatsen. Daarnaast vormt de deelauto een mogelijke schakel in MaaS-oplossingen (Mobility as a Service). Met technologieën zoals gps en apps wordt het steeds makkelijker een deelauto te gebruiken. Ook zorgt autodelen voor meer gebruik van andere mobiliteitsvormen. Autodelen draagt eraan bij dat mensen vaker gaan lopen, fietsen en met het openbaar vervoer reizen. De omslag van bezit naar gebruik is daarom de belangrijkste bijdrage van autodelen aan de energietransitie. Autodelen draagt bij aan het verminderen van het aantal autokilometers.

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Van bezit naar gebruik

Scroll naar boven