Bekendheid en gebruik

Stuk over de bekendheid en het gebruik van de deelauto

Er zijn circa 515.000 autodelers in Nederland. CROW-KpVV heeft deze inschatting gedaan op basis van opgave van aanbieders. Een gebruiker is iemand die lid is van een of meer autodeelplatforms. Onder dit aantal vallen ook mensen die wel lid zijn, maar weinig tot geen verhuringen hebben. Onderstaande grafiek laat zien hoe het staat met de gestelde doelen van de Green Deal Autodelen II.

Het aantal gebruikers per deelauto wisselt sterk per vorm van autodelen. Dat blijkt uit onderstaande tabel. Het aantal gebruikers van Oneway carsharing is verreweg het hoogst. Uit onderzoek blijkt echter dat het effect van deze vorm van autodelen op het autobezit vrij klein is. Bij local communities gaat het vaak om kleine, besloten groepen van gebruikers. Bij business carsharing worden deelauto’s gebruikt door een of meer bedrijven.

Volgens TNS-NIPO (2014) is 71% van de Nederlanders bekend met autodelen en staat 20% er voor open. 6% kent iemand die aan autodelen doet. Gezien de snel ontwikkelende markt zijn deze cijfers al redelijk verouderd, maar recentere cijfers zijn niet beschikbaar.

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Bekendheid en gebruik

Scroll naar boven