Aanbod deelauto's

Aanbod huidige jaar

Ruim 10.000 nieuwe deelauto’s

Ook dit jaar voeren Amsterdam en Utrecht de lijsten weer aan als autodeelsteden van Nederland. Utrecht is de gemeente waar de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners te vinden zijn. In Amsterdam is het totale aantal deelauto’s en de groei van het aantal deelauto’s het grootst.
 
Nederland beschikt in het voorjaar van 2019 over 51.000 deelauto’s. Het afgelopen jaar zijn er ruim 10.000 deelauto’s bijgekomen. De landelijke groei van het aantal deelauto’s blijft dus aanhouden. De groei is stabiel en de trend blijft doorzetten.

De meeste deelauto’s worden aangeboden via carsharing platforms. Via deze platforms kun je auto’s van particulieren huren. Deze vorm van autodelen groeide het afgelopen jaar met 25%. Bij alle vormen van autodelen is het aanbod gegroeid in het afgelopen jaar.

Historisch gezien stonden deelauto’s vooral in Amsterdam. Daarnaast waren er plaatsen met actieve pioniers op autodeelgebied. Plaatsen als Landsmeer, Culemborg en Zoeterwoude scoorden hoog in de top-10 van autodeelgemeenten. In de lijst waren nog weinig steden te vinden. De monitor vermeldt: “De top 10 van gemeenten is een merkwaardige lijst met naar verhouding veel kleine gemeenten. “In Nederland waren er per 100.000 inwoners 10 deelauto’s beschikbaar. Anno 2019 is dit beeld veranderd. De top-10 wordt gedomineerd door grote steden. Per 100.000 inwoners zijn vandaag de dag 296 deelauto’s beschikbaar in Nederland.

CROW-KpVV ziet voorlopig nog geen einde aan de groei komen. De data over de afgelopen periode en de grote trends wijzen in die richting. Bovendien wordt stevig ingezet op samenwerking in de Green Deal Autodelen II intensiever. Als autodelen een robuust onderdeel wordt van het mobiliteitsbeleid, zal over 10 jaar het autodeellandschap er heel anders uitzien.

De onderstaande tabel en grafieken laten zien dat het aanbod het grootst is in de zeer sterk stedelijke gemeenten. De sterkste groei vindt nog steeds plaats in de grote vier steden. In het algemeen geldt dat hoe sterker de verstedelijking, des te meer deelauto’s er zijn. In de zeer sterk stedelijke gebieden is 2% van het totale aantal particuliere auto’s  een deelauto.

Beschikbaarheid van deelauto’s

Door de groei van het aanbod wordt de beschikbaarheid steeds beter. Vooral door de opkomst van carsharing platforms wordt autodelen ook beschikbaar in kleinere kernen. Daar is het moeilijker om roundtrip autodelen te exploiteren. Voor consumenten is het prettig dat er diverse vormen van autodelen en aanbieders zijn met hun eigen formules. Dat leidt tot meer keus. Op de site Ritjeweg is te zien waar welke deelauto’s staan. Verwacht wordt dat Google Maps in navolging van de deelfietsen ook de deelauto’s zichtbaar zal maken.

Sinds dit jaar is in alle Nederlandse gemeenten een of meer deelauto’s aanwezig. Wanneer het aanbod verder verdicht, komen op steeds meer plekken deelauto’s beschikbaar op loopafstand. Voor gebruikers is dat een belangrijk gegeven.

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Aanbod deelauto's

Scroll naar boven