Wat te doen in de openbare ruimte?

Hoe ga je om met autodelen in de openbare ruimte? Waar leg je plaatsen aan en wat komt er bij kijken?

Een deelauto is effectiever als deze herkenbaar is en als voor de gebruikers bekend is waar deze staat. Vandaar dat veel aanbieders van deelauto’s het verzoek doen aan een gemeente om een parkeerplaats te reserveren. Dit is mogelijk op basis van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990) met een verkeersbord E8 met een onderbord ‘deelauto’ of ‘autodate’. Omdat de omgeving bezwaar zou kunnen maken tegen dit besluit, is het belangrijk om goed met de omgeving te communiceren.

Een veel gehoord argument is dat een gereserveerde parkeerplaats voor een deelauto ten koste gaat van de parkeercapaciteit in het gebied. Dit is onterecht; er hoeft maar 1 bewoner te zijn die geen (tweede) auto aanschaft omdat de deelauto er is, en dan klopt de balans alweer.

Bij Platform Carsharing (peer2peer) deelauto’s is het de vraag of een gereserveerde parkeerplek altijd terecht is – eigenlijk zal de eigenaar van de auto regelmatig moeten aantonen dat zijn auto zo vaak door anderen wordt gebruikt, dat dit vergelijkbaar is met een klassieke deelauto.

Denk bij gebieden met betaald- en vergunningparkeren ook aan deelauto’s: welk tarief geldt voor een deelautoaanbieder? Hoe is de deelauto gedefinieerd in de verschillende verordeningen?

Het is belangrijk om de locatie van een gereserveerde parkeerplaats voor een deelauto goed te kiezen. Daarbij zijn verschillende overwegingen te maken. Een belangrijke is zichtbaarheid: als de deelauto goed te zien is, kan dit effecten hebben op het gedrag en de houding van buurtbewoners om het eens te proberen. Daarbij is het ook van belang dat de auto op een plek staat die logisch (centraal, goed toegankelijk) is ten opzichte van de omgeving (loopafstanden). Voor gebieden waar minder deelauto’s zijn, is het goed om te kijken naar een fietsenstalling omdat sommige gebruikers naar hun deelauto fietsen.

Tot slot kan een deelauto-aanbod onderdeel uitmaken van een mobiliteitshub of mobipunt. Dit vraagt een meer integrale visie op hoe mobiliteitsketens worden geïntegreerd in de stedelijke planning.

Voor meer informatie, kijk op autodelen.info.

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Wat te doen in de openbare ruimte?

Scroll naar boven