Green Deal autodelen

Inhoud van de Green deal I+II + de huidige stand van zaken, wat is er behaald? (Op naar 100.000 deelauto's in 2021)

Aanbieders van deelauto’s, leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en de Rijksoverheid hebben vanaf 2015 samengewerkt binnen de Green Deal om het fenomeen autodelen te laten groeien. Per oktober 2018 is er een gevolg gegeven en is de Green Deal II van start gegaan. De partijen willen dat bedrijven, overheden en burgers maximaal gaan gebruikmaken van de mogelijkheden van autodelen. Maar ook dat het netwerk groeit tot 100.000 deelauto’s in 2021 en een populatie van 700.000 gebruikers van deelauto’s. zoals te zien in de onderstaande grafieken. Tot slot is er de hoop dat het aantal parkeerplaatsen vermindert, waardoor in de steden meer ruimte vrijkomt voor groen en recreatie.


Volgens de ondertekenaars is er veel bereikt in de eerste periode van de Green Deal, maar is het werk nog niet klaar. De samenwerking heeft geleid tot een grotere bekendheid met autodelen en tot meer kennis over de effecten van autodelen op onder meer autogebruik en autobezit. Deze kennis is op de website Autodelen.info verzameld, die daarmee meer en meer als kennisbank is gaan fungeren. Ook is er meer  begrip tussen partijen ontstaan voor elkaars belangen. Daardoor is de samenwerking verbeterd.

 

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Green Deal autodelen

Scroll naar boven