Beleid in de gemeente

Hoe maak je een beleidsstuk waar autodelen in terug komt? Hoe ga je om met andere modaliteiten? Hoe bepaal je de toekomstvisie?

Deelauto’s kunnen bijdragen aan het bereiken van gemeentelijke doelstellingen om de bereikbaarheid te verbeteren en om duurzaamheidsdoelen te halen. De beschikbaarheid van een deelauto kan het eigen autobezit doen verlagen; daarbij is ook zichtbaar dat deelautogebruikers vaker de fiets en het openbaar vervoer gebruiken – allemaal positieve effecten voor de gemeentelijke overheid.

Het is daarom niet vreemd dat gemeenten deelauto-initiatieven beleidsmatig ondersteunen. Dat kunnen gemeenten op verschillende manieren doen. Ten eerste door te zorgen voor goede begeleiding van een deelauto-initiatief:

  • Eén loket waarin vergunningen, gereserveerde parkeerplaatsen en het goed afspreken van communicatie bij bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of evenementen is geregeld.
  • Regelmatig contact over wat er goed gaat en waar verbetering mogelijk is – zowel voor de gemeente als voor de deelauto-aanbieder.
  • Afspraken over het beschikbaar stellen van gegevens over het gebruik van de deelauto; de gemeente stelt openbare ruimte ter beschikking, en moet dus kunnen uitleggen waarom het effectief is om deelauto’s te bevoordelen.

Naast deze basisafspraken kan een gemeente het gebruik van deelauto’s bevorderen door bewoners hierop te attenderen. Denk aan voorlichtingsfolders die worden meegegeven als iemand zich als nieuwe bewoner inschrijft of het (eerste) rijbewijs komt afhalen bij de balie. Een website waarin het lokale aanbod te vinden is, of gerichte campagnes in de buurt – een gezamenlijk beheerde deelauto door bewoners draagt ook bij aan sociale cohesie.

De gemeente kan de deelauto ook inzetten bij het verlenen van omgevingsvergunningen: misschien is het mogelijk om de parkeernorm te verlagen bij een (her)ontwikkelproject zodat er meer ruimte vrijkomt voor andere zaken zoals groen, waterberging of extra woningen.

Tot slot kan de gemeente het verschil maken door een actieve rol te spelen: gebruik zelf deelauto’s voor zakelijke dienstreizen die niet met fiets en OV gemaakt kunnen worden en deel deze auto’s ’s avonds en in het weekend met de buurtbewoners. Of neem het initiatief om een netwerk van deelauto’s (of mobiliteitshubs) op te zetten en besteed dit netwerk uit. Ook kan het invoeren van een speciaal parkeertarief voor deelauto parkeerplaatsen bevorderend werken.

Voor meer informatie, kijk op Gemeente aan de slag en op de site van autodelen.info.

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Beleid in de gemeente

Scroll naar boven