Aanbesteden van autodelen

Wanneer moet je aanbesteden en wat komt daar bij kijken?

Het aanbesteden van deelauto’s is in de Nederlandse praktijk niet heel gebruikelijk. Of autodelen moet worden aanbesteed is geheel afhankelijk van de situatie. Vanzelfsprekend gelden de normale regels voor de EU-aanbesteding. Maar de grote vraag is of het beschikbaar stellen van een parkeerplaats voor de deelauto al aanbesteed zou moeten worden, of dat autodelen niet een dienst van algemeen economisch belang zou moeten zijn.

Een gebruikelijker aanbesteding is die van een gemeente die zelf een deelautoaanbieder zoekt voor de (zakelijke) reizen van het personeel. Hierbij gelden de normale inkoop- en aanbestedingsregels voor een dienst. Hoe het aanbesteden zich verhoudt tot de peer-2-peer platforms en of aanbesteden leidt tot een goede match van vraag en aanbod in verschillende typen wijken, en daarmee een succesvolle implementatie.

In het Hogekwartier zijn de deelauto’s al aanbesteed. Daarbij wordt het recht om een deelauto aan te bieden in de openbare ruimte exclusief gegund aan een partij. Hierbij is een financiële beloning mogelijk maar niet per se noodzakelijk (nuleurogunning).

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Aanbesteden van autodelen

Scroll naar boven