Effecten op de omgeving

Grote verschillen in parkeertarieven voor deelauto’s

Diverse gemeenten voeren specifiek deelautobeleid. Greenwheels is actief in ongeveer 100 gemeenten in Nederland. Van deze honderd gemeenten hanteert ruim de helft een specifiek tarief voor deelauto’s. In onderstaande grafiek zijn de gemeenten geordend van laag naar hoog tarief: 

Gemeentelijke tarieven autodelen
Bron: Greenwheels en Advier, 2016

De  tarieven variëren van gratis tot ruim €1.800 euro per jaar. Er zit weinig logica in de grafiek: de tarieven in sommige grote steden zijn heel laag, terwijl ze in kleinere steden heel hoog kunnen zijn. Het tarief van Leeuwarden Centrum is vergelijkbaar met Amsterdam-Zuid. Almere spant de kroon. Een deelautovergunning in een Almeerse buitenwijk kost ruim tweemaal zo veel als dezelfde vergunning in het centrum van Amsterdam. In Diemen en Purmerend zijn de tarieven het laagst. In Diemen is een deelautovergunning zelfs kosteloos.

De G4

Ook binnen de grote vier gemeenten zijn er grote verschillen. Rotterdam springt er gunstig uit. Een vergunning kost daar overal 66 euro per jaar. Op Rotterdam na hanteren alle grote steden verschillende tarieven per wijk. In Amsterdam-Noord kost een vergunning €48 per jaar, terwijl deelauto-organisaties in Amsterdam Centrum €856 betalen.

Deelautovergunning vaak duurder dan bewonersvergunning

Van 80 gemeenten zijn de tarieven van in totaal 106 wijken vergeleken. Uit onderstaande diagram blijkt dat vaak geen tarieven zijn gedefinieerd. Maar ook dat in 39 procent het tarief voor het parkeren van deelauto’s hoger is dan het tarief voor een bewonersvergunning. In 14 procent van de wijken is dit tarief lager. 
Waar een tarief is vastgesteld is een deelautovergunning gemiddeld bijna tweemaal zo duur als een bewonersvergunning.

Parkeertarieven 2017

Kansen voor gemeenten

Autodelen levert veel baten op voor gemeenten en draagt bij aan het verminderen van parkeerdruk. Hoge tarieven voor deelauto’s worden uiteindelijk doorberekend aan de klant. Gemeenten met hoge tarieven voor deelauto’s stralen niet uit dat ze autodelen willen stimuleren. Het is niet bekend waarom gemeenten hoge tarieven hanteren, vaak zelfs hoger dan het tarief voor bewoners. Om beter te kunnen sturen op de tarieven van autodelen, kunnen gemeenten een aparte productcategorie voor autodelen aanmaken in hun (online) vergunningensysteem. Met het sturen op parkeertarieven hebben gemeenten een concrete mogelijkheid om de groei van autodelen verder te stimuleren. Hoe goedkoper de deelautovergunning, hoe aantrekkelijker het voor een aanbieder wordt om deelauto’s bij te plaatsen. En dat is weer in het voordeel van inwoners die gebruik maken van deelauto’s.
Naar aanleiding van deze publicatie hebben diverse gemeenten hun tarieven aangepast. Deze aanpassingen zijn nog niet verwerkt in deze grafiek.

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Effecten op de omgeving

Scroll naar boven