Van bezit naar gebruik

De ontwikkeling van het bezet van een vervoersmiddel naar enkel het gebruik van een vervoersmiddel

De ontwikkeling van autodelen past in de grotere trend van bezit naar gebruik. 
In 2017 zijn er een aantal opvallende trends op het gebied van autodelen. Het was al langer bekend dat partijen die actief zijn op het gebied van duurzaamheid, interesse hebben in autodelen. Nu ontstaat er ook vanuit andere invalshoeken belangstelling:

  • Projectontwikkelaars zien deelauto’s als alternatief voor het aanleggen van dure parkeerplaatsen.
  • Bewonersorganisaties krijgen interesse in het delen van mobiliteit. Vaak gaat het om groepen die samen een auto aanschaffen en alle kosten delen.
  • Bij Mobility as a Service (MaaS) vullen diverse vervoermiddelen elkaar aan: van openbaar vervoer tot ritdelen, fietsdelen en ook autodelen. Een complete rit van A naar B kan bijvoorbeeld via één app geboekt en afgerekend worden.
  • Aanbieders van private lease bieden de mogelijkheid aan om auto’s te delen, zodat de maandlasten lager worden.
 

Vanuit Blockchain wordt de koppeling gelegd met autodelen. Met Blockchain kunnen bedrijven en particulieren gemakkelijk eigenaarschap delen en toegang tot de auto’s regelen. 

Van bezit naar gebruik: opkomst van de deeleconomie

Er is een trend waarneembaar van bezit naar gebruik. De deeleconomie (Engels: collaborative consumption) doet snel z’n intrede. Een goed voorbeeld hiervan is Spotify. Voorheen was het bezit van een flinke CD-collectie iets waar je trots op was en iets waar je je identiteit aan kon ontlenen. Met Spotify is het niet meer nodig om een collectie te bezitten, omdat je toegang hebt tot alle muziek. Mensen kiezen overigens steeds vaker voor alternatieve schakels buiten de complexe systemen om. Rachel Botsman, goeroe op het gebied van de deeleconomie, voorziet een enorme groei van bedrijven en organisaties die op deze trends inspelen. Zie haar TED-presentatie. 

Voorbeelden van deelplatformen zijn Airbnb (woningen), MotoShare (motors), Spinlister (fietsen), Goboony (campers), Thuisafgehaald (eten) en Peerby (goederen). Autodelen is kansrijk, omdat het goed past in de trend van bezit naar gebruik.

Mobiliteit delen

Behalve autodelen zijn er ook andere initiatieven rond het delen van mobiliteit. Bijvoorbeeld:

  • carpoolen (BlaBlaCar);
  • Uber, Lyft (Uber begon als initiatief voor wachtende privéchauffeurs die tussentijds andere mensen in hun limousine vervoerden);
  • delen van parkeerplekken Parkbee, SwitchPark, Mobypark 
  • contact leggen met gebruikers van laadpalen (Social Charging),om het gebruik van laadpalen te verhogen;
  • particuliere vervoerinitiatieven zoals Woej.

 

Een compleet overzicht van deelinitiatieven op het gebied van mobiliteit is te vinden op Deeleconomie in Nederland.

Stellen jongeren de aanschaf van een auto uit?

Stellen jongeren de aanschaf van een auto uit? Dat is maar de vraag. Terugblikken op het verleden betekent niet dat je de toekomst kunt voorspellen. Wie had er tien jaar geleden voorspeld dat we massaal aan de smartphone zouden slaan? En wie had de economische crisis voorspeld?

Waar vroegere generaties hard werkten om de levensstandaard te verhogen, staan jongeren meer open voor een combinatie van individuele en gezamenlijke inspanningen. Bezit is voor hen niet per se nodig; toegang ertoe op het door hen gekozen moment is voor hen veel slimmer (Trendrede 2014). Jongvolwassenen staan dan ook meer open voor autodelen dan ouderen. Volgens het CBS.

is het autobezit in de leeftijdsgroep 18-30 jaar gedaald tussen 2005 en 2015. De groei van het autobezit vond in deze periode vooral plaats bij 50-plussers. 

Autobezit wordt vaak gezien als een statussymbool. Uit onderzoek van het KiM  blijkt dat jongeren nog steeds veel status ontlenen aan de auto. De generatie Y is opgegroeid in een cultuur van welvaart en consumeren (KiM, mobiliteitsbalans) Maar voor de status van de auto hoef je er niet per se een te kopen: een op Facebook geplaatste selfie met een via SnappCar gehuurde cabrio werkt ook statusverhogend. 

Meer informatie: factsheet 4: maatschappelijke trends en autodelen

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Van bezit naar gebruik

Scroll naar boven