Elektrische deelauto

De staat van de elektrische deelauto

Van de totaal 30.697 deelauto’s is 4,1% procent elektrisch. Het gaat hierbij zowel om Full Electric Vehicles (FEV’s) als Plug-in Hybrides (PHEV’s). Van alle personenauto’s is dat 1,2 procent. In vergelijking met het gemiddelde Nederlandse wagenpark zijn deelauto’s naar verhouding vaker elektrisch. 

Het PBL concludeerde al dat autodelers minder CO2 uitstoten dan autobezitters, omdat ze minder kilometers rijden. Veel deelauto’s zijn relatief nieuw, hoewel er bij carsharing platforms naast nieuwe en elektrische auto’s ook oudere auto’s zijn te vinden. Ook uit internationale onderzoeken, zoals die van CarPlus, komt naar voren dat deelauto’s gemiddeld schoner zijn dan het landelijke wagenpark.
Vooral onder de Oneway-concepten zijn er veel elektrische auto’s. Dat is opvallend, omdat veel buitenlandse Oneway-concepten niet elektrisch zijn. Daarnaast springt de zakelijke deelauto eruit. Sommige bezitters van elektrische auto’s delen hun auto via een carsharing platform (p2p). Onder de roundtrip deelauto’s zijn nog weinig elektrische voertuigen, al zijn er aanbieders die zich hierin juist specialiseren.

In het rapport Elektrische deelauto’s van CROW-KpVV werd al geconcludeerd dat de combinatie van autodelen en elektrisch vervoer voorzichtig moet worden benaderd. Beide concepten zitten nu nog in de early adopter fase en moeten elkaar niet in de weg staan.

Autodelen draagt eraan bij dat mensen vaker gaan lopen, fietsen en met het openbaar vervoer reizen. De omslag van bezit naar gebruik is daarom de belangrijkste bijdrage van autodelen aan de energietransitie. Autodelen draagt bij aan het verminderen van het aantal autokilometers.

De markt voor elektrische deelauto’s bevindt zich ook in een pril stadium. Als de elektrische auto doorbreekt (dat zou al voor 2020 het geval kunnen zijn), zullen ook deelauto’s vaker elektrisch worden. Omdat de ontwikkelingen op het gebied van elektrische auto’s snel gaan, hoeft dit niet lang meer te duren. Het is daarom verstandig dat de autodeelmarkt tijdig anticipeert op deze ontwikkeling. 

Autodelen kan tegelijkertijd ook een kans vormen voor elektrisch rijden. Vanwege de hoge aanschafprijs van elektrische auto’s kan het voordelig zijn om samen met enkele buren een elektrische auto te kopen en deze te delen. Of een elektrische bedrijfsauto kan buiten kantoruren worden gedeeld met particulieren. Dit is meteen ook een goedkope en relatief vrijblijvende manier voor particulieren om kennis te maken met de elektrische auto. Natuur en Milieu heeft diverse best practises op een rij gezet waar de elektrische deelauto wordt ingezet.
Aandeel elektrische auto's
Bron: CROW-KpVV

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Elektrische deelauto

Scroll naar boven