Aanbod deelauto's

Aanbod huidige jaar

In het aanbod autodelen gaan wij in op het desbetreffende jaar. Hoe is het aanbod van deelauto’s in Nederland? De onderstaande figuur maakt duidelijk dat het aanbod het grootst is in de zeer sterk stedelijke gemeenten. De sterkste groei vindt nog steeds plaats in de grote vier steden. Gesteld kan worden dat hoe sterker de verstedelijking, des te beter de positie van autodelen is. In de meer landelijke gemeenten is de groei lager, maar ook daar stijgt het aanbod gestaag.

Aantal deelauto's per type gemeente

Deelauto's per 100.000 inwoners, naar stedelijkheidsgraad
Omvang deelautosystemen naar stedelijkheidsgraad

Bron: CROW-KpVV

Beschikbaarheid van deelauto’s

Door de snelle groei van het aanbod wordt de beschikbaarheid steeds beter. Enkele jaren geleden vormde de beschikbaarheid van deelauto’s het grootste probleem. Vooral door carsharing platforms wordt autodelen ook beschikbaar in kleinere kernen, waar het moeilijker is om roundtrip autodelen te exploiteren. Voor consumenten is het prettig dat er diverse vormen van autodelen en aanbieders zijn met hun eigen formules. Dat leidt tot meer keus. Op de site Ritjeweg is te zien waar welke deelauto’s staan.

In 387 van de 388 gemeenten is een of meer deelauto’s te vinden. In nagenoeg alle gemeenten in Nederland is er dus sprake van een aanbod. De volgende stap is dat autodelen beschikbaar komt in iedere buurt of kern. Het is namelijk van belang dat deelauto’s op loopafstand beschikbaar zijn.

Provincies

De Randstadprovincies blijven de provincies met de meeste deelauto’s. De provincie Utrecht heeft de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners. In absolute aantallen scoort Noord-Holland het hoogst met 8654 deelauto’s. De provincies Limburg, Zeeland en Drenthe hebben de minste deelauto’s per 100.000 inwoners.

Bron: CROW-KpVV

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Aanbod deelauto's

Scroll naar boven