Green Deal autodelen

Op naar 100.000 deelauto's in 2018

Aanbieders van deelauto’s, leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en de Rijksoverheid slaan de handen ineen om samen te werken op het gebied van autodelen. Als gezamenlijke ambitie willen deze partijen autodelen laten groeien tot een netwerk van 100.000 deelauto’s in 2018. 

Deze partijen willen de bekendheid van autodelen vergroten, kansen versterken en belemmeringen in kaart brengen en aanpakken. Ze zetten zowel in op structuurveranderingen als op concrete acties

Gemaakte afspraken

Met deze Green Deal maken de betrokken partijen onder meer afspraken over: 

  • Het vergroten van de bekendheid van autodelen; 
  • Het opbouwen en delen van kennis en data; 
  • Het opzetten van pilots en projecten om autodelen verder op te schalen; 
  • Een scala aan acties van afzonderlijke ondertekenaars; 
  • Het komen tot een langjarig overkoepelend samenwerkingsverband.

De Green Deal is ondertekend door Advier, Alphabet Nederland, Autodelen.net, Business Lease Nederland, BOVAG Verhuur- en Deelautobedrijven, Centraal Beheer Achmea, Climate Neutral Group, CarShareXL, ConnectCar, de Groene Zaak, EY, gemeente Amsterdam, gemeente Den Haag, gemeente Utrecht, gemeente Zwolle, gemeente Eindhoven, gemeente Rotterdam, gemeente Nijmegen, Greenwheels, InsEur, Kyotolease, MobielRijden, Multilease, MyWheels, de natuur en milieufederaties, Nationale Nederlanden, Natuur & Milieu, Ondernemers Collectief Duurzame Mobiliteit, Ordina, ParkFlyRent, Ritjeweg, Share2Use, ShareNL, SnappCar, Vereniging voor Gedeeld Autogebruik, WeGo, Witkar en de Rijksoverheid.

De Green Deal loopt tot en met juni 2018.

Versnelling autodelen door Green Deal

Green Deals bieden bedrijven en organisaties een mogelijkheid om samen met de overheid te werken aan groene groei. Met de Green Deal Autodelen wordt een versnelde invulling gegeven aan de eerdere doelstelling uit het “SER-Energieakkoord voor duurzame groei” over autodelen om in Nederland 2020 100.000 deelauto's met een gemiddeld zeer lage uitstoot te hebben.

Onderstaande grafiek laat zien dat de trend achterblijft bij het ambitieuze doel van de Green Deal. Wil dit doel gehaald worden, dan is een flinke versnelling nodig. Tegelijkertijd wordt steeds vaker gevraagd of het zinvoller is om het aantal autodelers centraal te stellen in plaats van het aantal deelauto’s. CROW-KpVV onderzoekt dit momenteel samen met de Green Deal Autodelen en de gemeente Utrecht.

Meer informatie over de Green Deal en over autodelen is te vinden op www.autodelen.info. 
Green Deal op naar 100-000 deelauto's in 2018Bron: CROW-KpVV

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Green Deal autodelen

Scroll naar boven