Autodeelvormen

De uitleg van verschillende vormen van autodelen

Er zijn diverse vormen van autodelen die onderling sterk van elkaar verschillen. In de monitor van het Dashboard Autodelen staan in totaal 40 aanbieders. Sommige aanbieders bieden meerdere systemen aan. De car replacement factor geeft inzicht in het aantal privéauto’s per deelauto dat verkocht wordt of niet wordt aangeschaft vanwege het gebruik van deelmobiliteit. Deze factor is hoog bij roundtrip carsharing, maar het aanbod is vrij beperkt. Bij peer-to-peer carsharing is de factor laag, maar is het aanbod omvangrijk. Daarom is het vermoeden dat deze vormen van autodelen de meeste impact hebben. Over de impact van community-based carsharing en business carsharing is weinig bekend. Het is overigens niet zo dat het ene systeem beter is dan het andere; iedere vorm van autodelen heeft een eigen toepassingsbereik en zo vullen de verschillende vormen van autodelen elkaar aan om de juiste auto voor de juiste rit beschikbaar te hebben.
 
Open Roundtrip Free-floating
Station-based Homezone Operational area Station-based
Besloten Peer-to-peer Community-based Business  

Vormen van autodelen

Het dashboard onderscheidt vijf hoofdvormen van autodelen en enkele subvormen:


Bij roundtrip carsharing breng je de deelauto terug naar de plek waar je hem hebt opgehaald.
Station-based-variant: je laat de auto na gebruik op dezelfde parkeerplek achter. Voorbeeld: Greenwheels.

Homezone-based-variant: de deelauto’s hebben geen vaste parkeerplaats. Je beëindigt de rit in dezelfde buurt of zone waar je de auto hebt opgehaald. Voorbeeld: Mywheels Zonefloating.

Er is veel onderzoek gedaan naar de impact van roundtrip carsharing, vooral in het buitenland. Deze vorm van autodelen heeft een bewezen groot effect op het autobezit.

Bij Free-floating carsharing laat je de deelauto achter op de plek van je bestemming.
Operational-area-variant: je laat de deelauto achter binnen het servicegebied van de aanbieder. Voorbeeld: Share Now.
Station-based-variant: je laat de deelauto achter op een vaste standplaats. Dat kan een andere plek zijn dan waar je hem hebt opgehaald. Voorbeeld: Amber.
 
Bij peer-to-peer carsharing verhuren mensen hun auto aan anderen. Het gaat om open platforms waarbij er per verhuring wordt betaald. Voorbeeld: Snappcar.
Meestal is er een persoonlijke sleuteloverdracht. Bij keyless-sytemen plaatsen particulieren en bedrijven een boordcomputer in hun auto. Deze auto’s krijgen hiermee dezelfde karakteristieken als roundtrip-auto’s, want ze zijn 24 uur per dag te boeken.
De impact per auto van carsharingplatforms is kleiner en varieert sterk, maar het aanbod is heel groot. Daarom is het vermoeden dat deze vormen van autodelen de meeste impact hebben.

Bij business carsharing vormen zakelijke gebruikers de belangrijkste doelgroep. Typische zakelijke aanbieders komen vaak voort uit autoleasebedrijven. Veel particulier gerichte aanbieders staan ook open voor zakelijke rijders. Omdat de zakelijke en de particuliere markt elk hun eigen piektijden kennen, zijn deze markten goed te combineren. Voorbeeld: Mobeazy.
Over de impact van business carsharing is weinig bekend.
 
Bij de community-based carsharing is er een vaste groep gebruikers van één of meerdere deelauto's die een gesloten pool vormt. Door de vaste groep gebruikers die vaak bij elkaar in de straat of buurt woont is er meer sociale controle over het gebruik en beheer van de auto. De auto heeft deze soms een vaste parkeerplaats of straat waar deze teruggezet moet worden.
 
Naast de genoemde deelautovormen zijn er andere deelvormen die meer onder flexvervoer vallen. Een voorbeeld zijn de dorpsdeelauto's waarbij bewoners die niet kunnen rijden een (vrijwillige) chauffeur kunnen oproepen (zie voor meer informatie over flexvervoer de Staat van het OV).
Ook zijn er diverse lokale initiatieven waarbij groepjes particulieren een of meer auto’s delen. Het gaat meestal om vaste groepen gebruikers die samen alle kosten delen.
Over de impact van lokale community's is weinig bekend.
 

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Autodeelvormen

Scroll naar boven