Van bezit naar gebruik

Een maatschappelijke transitie van persoonlijke eigendommen naar een service

Autodelen speelt een belangrijke rol in uitdagingen en vraagstukken rond ruimte, duurzaamheid en mobiliteit. Toch wordt de overstap van een eigen auto naar autodelen nog niet massaal gemaakt. Het aantal deelauto’s groeit snel, maar vormt nog steeds maar een klein deel van het totale wagenpark: er zijn 100 keer zoveel personenauto’s als deelauto’s in Nederland.

Hoe verhoudt autodelen zich met andere vormen van mobiliteit?

  • Er zijn ongeveer 4 keer zoveel deelauto’s als OV-fietsen.
  • Er zijn ongeveer 2,5 keer zoveel private leaseauto’s als deelauto’s.
  • Er zijn ongeveer 2 keer zoveel deelauto’s als taxi’s.
  • Van alle deelauto’s is 13% elektrisch, terwijl dit voor alle Nederlandse auto's 3,5% is.


Uit onderzoek blijkt dat de privéauto niet volledig zal verdwijnen, maar dat de deelauto wel een veel groter aandeel kan krijgen dan nu het geval is, namelijk door deel te gaan uitmaken van een multimodaal mobiliteitssysteem. Op het moment dat een systeem is ingericht op basis van toegang in plaats van eigendom, zijn veel meer modaliteiten toegankelijk en kan de stap naar deelauto (maar ook fiets of ov) makkelijker worden gemaakt. De scheiding tussen openbaar en particulier vervoer zal hierdoor gaan vervagen. Het gebruik van deelauto’s kan dan worden opgeschaald. 
 
Om dit te realiseren is veel samenwerking nodig, ook tussen publieke en private partijen. Het is belangrijk om de kansen te zien van zo’n multimodaal systeem waarin verschillende aanbieders naast elkaar kunnen bestaan. Elk systeem en elke doelgroep heeft eigen behoeften en middelen, dat zie je ook terug in alle verschillende soorten autodeelsystemen. Om autodelen een boost te geven is het aanbieden van een integraal systeem dat afgestemd is op de omgeving dus belangrijk.
 

 

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Van bezit naar gebruik

Scroll naar boven