Green Deal & City Deal doelstellingen

Op naar 700.000 autodelers en 100.000 deelauto's in 2021

Green Deal Autodelen

De deeleconomie speelt een steeds grote rol om voor onze mobiliteitsbehoefte minder afhankelijk te zijn van het particuliere autobezit. In de Green Deal Autodelen I hebben 42 partners (waaronder aanbieders van deelauto’s, leasemaatschappijen, verzekeraars, gemeenten, bedrijven, belangenorganisaties en de rijksoverheid) samengewerkt aan een verdere ontwikkeling en groei van autodelen. Het streefaantal van 100.000 deelauto’s in 2018 bleek helaas te ambitieus zoals blijkt uit de monitor. Wel is het aantal deelauto’s fors gegroeid.

Na de Green Deal I is per oktober 2018 de Green Deal II van start gegaan, die in oktober 2021 afliep. In de Green Deal II streefden de partijen naar de volgende doelen:

  • bedrijven, overheden en burgers gaan maximaal gebruikmaken van de mogelijkheden van autodelen
  • het netwerk groeit tot 100.000 deelauto’s in 2021 en 700.000 gebruikers van deelauto’s (zoals te zien in de onderstaande grafieken)
  • het aantal parkeerplaatsen vermindert, waardoor in de steden meer ruimte vrijkomt voor groen en recreatie.

Het doel van 700.000 gebruikers is reeds in het voorjaar van 2020 behaald. Dat betekent dat zelfs meer mensen dan verwacht deelauto's weten te vinden. In maart 2021 zijn er 971.000 autodelers. Dat is meer dan drie keer zoveel als in 2017 en ruim twee keer zoveel als in 2018, bij de start van de tweede Green Deal Autodelen.  
Het aantal deelauto’s neemt steeds sneller toe, maar het streefdoel van 100.000 deelauto’s in 2021 lijkt niet gehaald te worden. De Green Dealpartners hechten meer belang aan gebruikers dan aantallen deelauto’s. Dat de gebruikersdoelen overtroffen zijn, is dan ook goed nieuws. 
Volgens de Green Deal is het ontbreken van gemeentelijk autodeelbeleid een belangrijke barrière voor de groei van autodelen. Daarom is het ondersteunen van gemeenten een belangrijk thema. Analyse van de data laat zien dat het aantal deelauto’s sneller groeit in de Green Dealgemeenten dan bij de overige gemeenten. Veel van de Green Dealgemeenten, waaronder Den Haag en Rotterdam, hebben beleid voor autodelen ontwikkeld. Het grootste effect is te zien in roundtrip en free-floating carsharing, aangezien de gemeente daar in de regel een parkeervergunning voor moet afgeven.
Voor gemeenten die ook autodeelbeleid willen maken, biedt de Toolkit Autodelen van CROW praktische ondersteuning.De volgende gemeenten hebben deelgenomen aan de Green Deal Autodelen II: Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Zwolle. Het GNMI en de P10 hebben de Green Deal ook ondertekend. De P10-gemeenten zijn niet meegenomen in de vergelijking. Eindhoven is wel meegenomen als Green Dealgemeente, maar deed alleen mee in Green Deal Autodelen I.

>> Meer informatie over de Green Deal Autodelen vind je op greendeals.nl.

City Deal Elektrische Deelmobiliteit

De City Deal ‘Elektrische Deelmobiliteit in Stedelijke Gebiedsontwikkeling’ is een driejarig programma, waarbij overheid, provincies, gemeenten en private partijen samen ervaring gaan opdoen met het delen van elektrische auto’s in combinatie met door woningen opgewekte zonne-energie. Door de opgedane kennis te delen, kunnen innovaties voor meer bouwprojecten in Nederland worden ingezet. Bovendien stimuleert de City Deal lagere parkeernormen. Voor deelauto's hoeven immers minder parkeerplaatsen te worden aangelegd dan voor privéauto's. 

>> Meer informatie over de City Deal Autodelen vind je op agendastad.nl.
 

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Green Deal & City Deal doelstellingen

Scroll naar boven