Autodelen en MaaS

Autodelen als onderdeel van een bredere mobiliteitsservice

Mobility as a Service is een ontwikkeling waarbij via (online) diensten een deur-tot-deur-reis kan worden gepland, geboekt en betaald. Daarbij wordt de reiziger onderweg geadviseerd bij onverwachte wijzigingen. Deze reizen zijn over het algemeen multimodaal, maar wel afgestemd op de persoonlijke behoeften van de reiziger. Voorkeuren zoals tijd, geld, comfort en gemak kunnen worden meegewogen in de beste reis. 
 
De overheid ziet grote kansen voor MaaS om de negatieve effecten van (auto)mobiliteit te beheersen. Dit impliceert dan wel dat een groot deel van het MaaS-aanbod wordt gebaseerd op het gebruik van het openbaar vervoer als ruggengraat en lopen, de (deel)fiets en de (deel)auto als voor- en natransport fungeren. Daarbij is de deelauto vooral interessant voor bestemmingen en tijdstippen waar het ov-aanbod onvoldoende is. 

Integratie van deelmobiliteit in het MaaS-ecosysteem vereist dat de aanbieder van het deelsysteem digitaal is aangesloten op het platform van de MaaS-dienstverlener. Hiervoor zijn uitwisselformaten, zoals de TOMP-API en CDS beschikbaar/in ontwikkeling.
 
Op dit moment lopen er verschillende MaaS-pilots in het land met elk een eigen app om deze functionaliteiten bij de reiziger te kunnen aanbieden, elk gericht op een eigen doelgroep. Meer informatie daarover vind je hier
 

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Autodelen en MaaS

Scroll naar boven