Autodelen en corona

De gevolgen van de coronacrisis op autodelen

De coronacrisis heeft ook voor aanbieders van deelauto's gevolgen gehad. Tijdens de eerste lockdown in 2020 daalde de vervoervraag en daarmee ook de vraag naar deelauto’s. Daarna sloeg dit in de particuliere markt om in een snel herstel, mede vanwege restricties om met het openbaar vervoer te reizen. De zakelijke markt bleef daarbij achter vanwege thuiswerkrestricties.
 
In het voorjaar van 2021 is opnieuw navraag gedaan naar de corona-impact bij aanbieders van autodelen. Daaruit blijkt dat de particuliere markt snel blijft groeien, maar diverse aanbieders signaleren een afname van het aantal gebruikers. Het beeld van de zakelijke markt blijft gelijk, al zijn er ook aanbieders die beperkte groei waarnemen.
 

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Autodelen en corona

Scroll naar boven