Gebruik deelauto's

Cijfers over het gebruik van deelauto's in 2021

Nederland telt ongeveer 970.000 autodelers volgens een inschatting van CROW-KpVV. Bij het bepalen van het aantal gebruikers van deelauto’s kunnen we onderscheid maken naar het aantal mensen dat een deelauto-abonnement of lidmaatschap heeft en het aantal mensen dat daar daadwerkelijk gebruik van heeft gemaakt. Bij het dashboard autodelen gaat CROW-KpVV uit van het aantal abonnees volgens de opgave van de deelauto-aanbieders. Hoewel is geprobeerd om rekening te houden met dubbeltelling van mensen die meerdere abonnementen hebben, is dat nooit helemaal te voorkomen. Dat zou namelijk vereisen dat we op persoonsniveau moeten vergelijken en dat is vanwege de privacywetgeving niet toegestaan.

In een recente publicatie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) is vooral gekeken naar de mensen die daadwerkelijk een deelauto hebben gebruikt. Het KiM maakt een inschatting van de mensen die in de afgelopen drie jaar gebruik hebben gemaakt van een deelauto via een commerciële aanbieder (business to consumer) of via een particulier (peer-to-peer). Dat is ongeveer 2% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder, wat neerkomt op ongeveer 200.000 mensen.

CROW-KpVV is op dit moment aan het onderzoeken of het mogelijk is om de data over het gebruik van deelauto’s beter te ontsluiten in samenwerking met enkele aanbieders en gemeenten.

Onderstaande grafiek laat zien dat het gebruikersdoel van de Green Deal Autodelen II voor 2021 is behaald. De cijfers betreffen de gebruikersaantallen van begin maart 2021.Het aantal gebruikers per deelauto wisselt sterk per vorm van autodelen. Dat blijkt uit onderstaande grafieken. Het aantal gebruikers per deelauto nam tot 2020 gestaag toe, maar in 2021 trad er een daling op. Deze daling treedt vooral op bij free-floating carsharing, waar een aantal nieuwe partijen is begonnen. Toch heeft free-floating carsharing met ongeveer 100 gebruikers per auto, veruit het hoogste aantal gebruikers per deelauto. 
Ook bij business carsharing is sprake van een de daling. Mogelijk is deze daling corona-gerelateerd. Roundtrip carsharing en peer-to-peer carsharing tonen een kleine toename van gebruikers per auto. Hoewel de cijfers niet gekoppeld kunnen worden aan de impact op het autobezit, toont onderzoek dat het effect bij roundtrip carsharing het grootst is. Bij free-floating carsharing is het effect van autodelen op autobezit het kleinst.


 

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Bekendheid en gebruik

Scroll naar boven