Aanbod deelauto's

Cijfers over het aanbod van deelauto's in 2021

Ruim 13.000 nieuwe deelauto’s

Ook in 2021 voeren Utrecht en Amsterdam de lijsten weer aan als autodeelsteden van Nederland. Utrecht is de gemeente met de meeste deelauto’s per 100.000 inwoners. In Amsterdam is het totale aantal deelauto’s en de groei van het aantal deelauto’s het grootst.
 
Nederland beschikt in het voorjaar van 2021 over 87.000 deelauto’s. In 2020 zijn er ruim 13.000 deelauto’s bijgekomen. De landelijke groei van het aantal deelauto’s blijft doorzetten en versnelt zelfs.

Peer-to-peer carsharing is de vorm van autodelen met de meeste deelauto’s. Via deze platforms kun je auto’s van particulieren huren wanneer deze niet in gebruik zijn. Bij alle vormen van autodelen is het aanbod gegroeid in 2020. Business carsharing (zakelijke deelauto's) groeide het snelst in aanbod, gevolgd door roundtrip carsharing. Bij die laatste vorm worden auto’s gebruikt en daarna op dezelfde plek teruggezet.
Klik op de grafiek voor weergave in de Duurzaamheidsscore
 
Klik op de grafiek voor weergave in de Duurzaamheidsscore

De top-10 van autodeelgemeenten wordt aangevoerd door de sterk stedelijke gemeenten Utrecht, Amsterdam en Den Haag. Per 100.000 inwoners zijn vandaag de dag 502 deelauto’s beschikbaar in Nederland. Als alleen naar roundtrip, free-floating en community-based carsharing wordt gekeken, gaat het om 42 deelauto’s per 100.000 inwoners.
 
De gemeenten die participeerden in de Green Deal Autodelen II, lieten een stabiele groei zien van 2015 tot 2019. Hierna nam de populariteit voor autodelen sterk toe, zowel in de Green Dealgemeenten (Amsterdam, Arnhem, Delft, Den Bosch, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Zwolle, alsmede de provincie Drenthe, de vervoerregio Amsterdam en de RMO-regio (Noord-Limburg)) als in de overige gemeenten. De grotere stijging in de Green Dealgemeenten is vermoedelijk te verklaren uit het sterk stimuleren van autodelen de afgelopen jaren. De trend binnen het autodelen volgt echter wel dezelfde curve, wat impliceert dat autodelen over het geheel aantrekkelijker wordt.

 
De onderstaande grafieken laten zien dat het aanbod het grootst is in de zeer sterk stedelijke gemeenten. De sterkste groei vindt nog steeds plaats in de vier grote steden. In het algemeen geldt: hoe sterker de verstedelijking, des te meer deelauto’s.
 

Beschikbaarheid van deelauto’s

Door de groei van het aanbod wordt de beschikbaarheid steeds beter. Vooral door de opkomst van peer-to-peer carsharing wordt autodelen ook beschikbaar in kleinere kernen. Daar is het moeilijker om roundtrip autodelen te exploiteren. Voor consumenten is het prettig dat er diverse vormen van autodelen en aanbieders zijn met hun eigen formules. Dat leidt tot meer keus en een passende oplossing voor verschillende doelgroepen. Verwacht wordt dat Google Maps in navolging van de deelfietsen ook de deelauto’s zichtbaar zal maken.

Wanneer het aanbod aan deelauto’s verder verdicht, komen op steeds meer plekken deelauto’s beschikbaar op loopafstand. Voor gebruikers is dat een belangrijk gegeven.

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Aanbod deelauto's

Scroll naar boven