Uniformering autodeelbeleid

Goede en gedeelde afspraken zijn noodzakelijk om de voordelen van autodelen te benutten

Het is handig om als gemeente het autodeelbeleid aan te laten sluiten op wat andere gemeenten al doen. Dit bespaart ten eerste veel werk, en je kunt meteen gebruikmaken van de leerervaringen van andere gemeenten. Daardoor is het beleid makkelijker te implementeren en wordt voorkomen dat er (juridische) fouten in het beleid sluipen. Dit is ook veel makkelijker voor deelautoaanbieders; zij hoeven dan niet voor iedere gemeente andere afspraken te maken.
De uitwerking van het deelautobeleid landt uiteindelijk in:

  • een parkeerverordening
  • een verordening parkeerbelastingen
  • een nota parkeernormering
Hier kan naar verwezen worden vanuit een omgevingsplan. In de Toolkit Autodelen wordt dit verder uitgewerkt.
 
Belangrijk bij autodeelbeleid zijn de afspraken die de gemeente maakt met de aanbieder van deelauto’s. Enerzijds kan het gaan over de te gebruiken voertuigen (elektrisch of niet), de kosten voor het gebruik van een parkeerplaats (bewonerstarief of zakelijk tarief) en informatieverstrekking bij bijvoorbeeld wegafzettingen in de straat waar de deelauto staat (de deelautoaanbieder heeft namelijk niets aan een huis-aan-huis verspreid briefje). Maar de gemeente kan ook verlangen dat de deelautoaanbieder inzicht geeft in de mate waarin de deelauto bijdraagt aan de gemeentelijke beleidsdoelen. Hoeveel eigen (tweede) auto’s zijn er verkocht of niet gekocht? Voor wat voor soort ritten (lengte, moment van de dag, reismotief) worden de auto’s vooral gebruikt?

Het verdient daarbij aanbeveling om zowel het aan te leveren dataformaat (TOMP of CDS) als de openbaarheid van de data goed te beschrijven. Een van de mogelijkheden is om de data te ontsluiten via het nationale Data Access Point.

 

Dashboard Autodelen
Submenu openen

Uniformering autodeelbeleid

Scroll naar boven