Achtergrond

De gegevens in dit dashboard zijn als volgt verzameld

 • Er is een inventarisatie gemaakt van de aanbieders van deelauto’s in Nederland.
 • De meeste aanbieders hebben op verzoek van CROW-KpVV gegevens aangeleverd.
 • In een aantal gevallen is uitgegaan van het aanbod op de website van de aanbieder en van persberichten.
 • Sommige mensen bieden hun auto zowel bij SnappCar als MyWheels aan. Op basis van steekproeven is er een correctiefactor van 5 % toegepast om dubbeltelling te voorkomen. 
 • De data zijn aangeleverd per gemeente, behalve voor een aantal zakelijke aanbieders.
   

De peildatum is maart 2018.

Voor de cijfers over het gebruik van deelauto’s is gebruik gemaakt van het onderzoek van TNS-Nipo: Autodelen: wordt de markt volwassen (2014). Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van CROW-KpVV, BOVAG en de gemeente Amsterdam. Het is gebaseerd op een panelonderzoek met 853 bruikbare waarnemingen. Het panel is samengesteld uit autodelers en niet-autodelers, waarvan een deel interesse heeft om het komende jaar te starten met autodelen. Er zijn vier vormen van autodelen onderzocht: 

 • Roundtrip carsharing (klassiek autodelen) 
 • auto huren via een carsharing platform (p2p)
 • auto aanbieden via een carsharing platform (p2p)
 • huren/ verhuren van een particulier (local communities)
   

In dit dashboard zijn meegenomen: 

 • Roundtrip carsharing (klassiek autodelen) (bijv. Greenwheels)
 • Oneway carsharing (bijv. Car2Go) 
 • Auto’s die via een carsharing platform (bijv. MyWheels of SnappCar) worden aangeboden
 • Auto’s van local communities, voorzover deze bekend zijn bij CROW-KpVV. Hieronder vallen ook de onderling gedeelde auto’s van particulieren, die samen een auto gebruiken, voor zover ze ingeschreven zijn bij de Vereniging Gedeeld Autogebruik. 
 • Business carsharing voorzover dit aangeboden wordt door een aanbieder.
   

Niet meegenomen zijn: 

 • poolauto’s bij bedrijven die niet via een provider worden aangeboden 
 • particuliere deelauto’s buiten de geregistreerde systemen. 
 • Platforms voor het delen van campers, motoren en andere voertuigen.
 • Huurauto’s, tenzij het mogelijk is om bijv. ook per uur te reserveren, of om de auto 24 uur per dag met een pasje te openen (bijv. Hertz 24/7). 
 • Abonnementsvormen zoals Call-a-Car vallen onder autodelen, maar zijn qua aanbod niet in kaart te brengen. 
 

Carpoolen (zoals Blablacar) en diensten als Uber vallen buiten de definitie van autodelen.

De afbeeldingen uit deze site zijn afkomstig van CROW–KpVV en van https://autodelen.info

Meer informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door Advier. Voor vragen over dit dashboard kunt u terecht op https://www.crow.nl/thema-s/mobiliteit/autodelen of bij de helpdesk van CROW helpdesk@crow.nl

Scroll naar boven