Achtergrond

De gegevens in dit dashboard zijn als volgt verzameld

De gegevens in dit dashboard zijn als volgt verzameld:

 • Er is een inventarisatie gemaakt van de aanbieders van deelauto’s in Nederland.
 • De meeste aanbieders hebben op verzoek van CROW-KpVV gegevens aangeleverd.
 • In een aantal gevallen is uitgegaan van het aanbod op de website van de aanbieder en van persberichten.
 • Sommige mensen bieden hun auto bij meerdere aanbieders aan. Op basis van steekproeven is er een correctiefactor van 5 % toegepast om dubbeltelling te voorkomen.
 • De data zijn aangeleverd per gemeente, behalve voor een aantal zakelijke aanbieders.
 • De meeste aanbieders hebben gegevens aangeleverd over het aantal gebruikers. Voor de aanbieders die dit niet hebben gedaan, is een inschatting gemaakt.
 • Sommige gebruikers zijn lid van meer dan één autodeelorganisatie. De aanname is dat 9% van de autodelers van meerdere platforms gebruik maakt. Dit getal is gebaseerd op eigen onderzoek door MyWheels.

De data is afkomstig uit onderzoek van Advier voor Dashboard Autodelen, peildatum maart 2020.

In dit dashboard zijn meegenomen: 

 • Roundtrip carsharing
 • Free floating carsharing
 • Auto’s die via een carsharing platform worden aangeboden
 • Auto’s van local communities, voorzover deze bekend zijn bij CROW-KpVV. Hieronder vallen ook de onderling gedeelde auto’s van particulieren, die samen een auto gebruiken, voor zover ze ingeschreven zijn bij de Vereniging Gedeeld Autogebruik. 
 • Business carsharing voorzover dit aangeboden wordt door een aanbieder.
   

Niet meegenomen zijn: 

 • poolauto’s bij bedrijven die niet via een provider worden aangeboden 
 • particuliere deelauto’s buiten de geregistreerde systemen. 
 • Platforms voor het delen van campers, motoren en andere voertuigen.
 • Huurauto’s, tenzij het mogelijk is om bijv. ook per uur te reserveren, of om de auto 24 uur per dag met een pasje te openen (bijv. Hertz 24/7). 
 • Abonnementsvormen zoals Call-a-Car vallen onder autodelen, maar zijn qua aanbod niet in kaart te brengen. 

Carpoolen (zoals Blablacar) en diensten als Uber vallen buiten de definitie van autodelen.

De afbeeldingen uit deze site zijn afkomstig van CROW–KpVV en van Autodelen.Info

Meer informatie

Het onderzoek is uitgevoerd door Advier. Voor vragen over dit dashboard kunt u terecht bij de FAQ of op de themapagina Autodelen. Vindt u daar niet het antwoord dan kunt u ook terecht bij de helpdesk van CROW helpdesk@crow.nl

Submenu openen

Achtergrond

Scroll naar boven