Verkeersveiligheid

 • Productgroep: Cursus
 • Vakgebied(en): Verkeer en Vervoer

Grip krijgen op verkeersveiligheid is op verschillende manieren mogelijk. Deze cursus laat zien dat verkeersveiligheid kan worden aangepakt via ruimtelijke inrichting en weginrichting maar ook door het tegengaan van gevaarlijk gedrag (educatie, handhaving). Zowel de aanpak op beleids- als op uitvoeringsniveau komt aan bod. Uitgangspunt van de cursus is het gebruik van kennis uit 'Handboek verkeersveiligheid’ en de 'Online Kennismodule Verkeersveiligheid'. De kennis uit deze Online Kennismodule Verkeersveiligheid wordt continu geactualiseerd. Zo werkt u zowel tijdens als na de cursus met de meest actuele kennis over verkeersveiligheid.

Prijs per stuk: Gratis

Momenteel zijn er geen beschikbare data

U kunt zich momenteel niet inschrijven.
CROW werkt aan doorontwikkeling van deze opleiding / module. Daarin gaat CROW samenwerken met de NOVI Verkeersacademie. Met deze bundeling van krachten komt er één duidelijk loket voor professionals die willen om- of bijscholen op het gebied van Verkeerskunde.
 
Wilt u meer informatie over de samenwerking tussen CROW en NOVI en wilt u weten welk curriculum wij gaan aanbieden? Stuur dan een e-mail naar rene.kokkeler@crow.nl. U krijgt dan begin 2017 een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin wij deze informatie met u delen. U kunt zich tijdens die bijeenkomst ook opgeven voor een persoonlijk studieadvies: wij maken daarvoor dan een separate afspraak met u. Tijdens die afspraak onderzoekt u samen met een studieadviseur van NOVI en/of CROW uw persoonlijke leerbehoefte én krijgt u advies over welke leerroute daar het beste bij aansluit. Heeft u al meer modules van de CROW opleiding Verkeerskunde gevolgd en was u voornemens om die opleiding geheel af te ronden? Dan wordt in het persoonlijk gesprek specifiek met u gekeken naar een alternatieve leerroute, die die ambitie het beste benadert.


Wat leert u tijdens deze cursus?

 • Inzicht in verkeersveiligheidsbeleid en de achtergronden
 • Inzicht in nut en noodzaak van verkeersveiligheidsbeleid
 • Verkeersveiligheidsbeleid ontwikkelen op lokaal niveau
 • Inzicht in dataverzameling, data-analyse en onderzoeksmethoden
 • Inzicht in maatregelen die de verkeersveiligheid vergroten

Voor wie is deze cursus?

De cursus is geschikt voor iedereen die zijn inzicht in verkeersveiligheid wil vergroten. Heeft u geen verkeerskundige opleiding maar wel werkervaring op dit terrein? Ook dan is deze cursus geschikt voor u. Deze cursus is een van de modules die tezamen recht geven op het diploma Verkeerskunde, maar u kunt de cursus ook los volgen. Bekijk voor een indruk van de opbouw, inhoud en sfeer van de modules deze video-impressie.

Kennisbundel: alle kennis in één

Bij inschrijving voor deze cursus ontvangt u tevens 1 jaar toegang tot de online Kennismodule Verkeersveiligheid en een gedrukte versie van het CROW Handboek verkeersveiligheid. Lees verder over Kennisbundels.

Praktische informatie

Programma en inhoud

De cursus maakt gebruik van veel praktijkvoorbeelden. Er wordt toegewerkt naar vastgestelde leerdoelen. De cursus sluit af met een toets. Slaagt u, dan ontvangt u een certificaat.

Werkcolleges

De cursus bestaat naast zelfstudie via de online leeromgeving van CROW uit vier werkcolleges. Tijdens deze werkcolleges vergroot u uw kennis en deelt u praktijkervaringen met medecursisten. Kijk voor de startdatum van de cursus, de data van de werkcolleges en de examendatum op het tabblad inschrijven.

Werkcollege 1 | Henk van Zeijl
 • Theorie
 • Ontwikkelingen en trends
 • Beleid
 • Dataverzameling en dataanalyse
 • Onderzoek in de praktijk

Werkcollege 2 | Adriaan Walraad
 • Onveiligheid voorkomen
 • Risicogedrag en risicogroepen

Werkcollege 3 | Arie Vijfhuizen
 • Aanpakken bestaande onveiligheid
 • Ruimtelijke ordening en omgeving
 • Infrastructuur
 • Veiligheid van voertuigen
 • Verkeerseducatie
 • Verkeershandhaving

Werkcollege 4 | Adriaan Walraad
 • Integrale aanpak en samenwerking
 • PODOE

Herkennen, analyseren, aanpakken én voorkomen van onveilige situaties

'Verkeersonveiligheid heeft zelden of nooit één enkele oorzaak. Vaak is een situatie terug te leiden tot een combinatie van omstandigheden. Het opheffen van een onveilige situatie lukt meestal dus niet met één maatregel. Tijdens deze opleiding leert u onveilige situaties herkennen, analyseren en aanpakken. Maar ook het voorkomen van het ontstaan van onveilige situaties krijgt aandacht.' 

Maak kennis met de docent:

Naast docent bij het CROW ben ik ook docent en coördinator van de HBO opleiding Mobiliteit in Almere. Daarnaast heb ik vaak de rol van deskundige in rechtszaken.

Ir. Adriaan Walraad MBA

 

U kunt zich momenteel niet inschrijven.
CROW werkt aan doorontwikkeling van deze opleiding / module. Daarin gaat CROW samenwerken met de NOVI Verkeersacademie. Met deze bundeling van krachten komt er één duidelijk loket voor professionals die willen om- of bijscholen op het gebied van Verkeerskunde.
 
Wilt u meer informatie over de samenwerking tussen CROW en NOVI en wilt u weten welk curriculum wij gaan aanbieden? Stuur dan een e-mail naar rene.kokkeler@crow.nl. U krijgt dan begin 2017 een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin wij deze informatie met u delen. U kunt zich tijdens die bijeenkomst ook opgeven voor een persoonlijk studieadvies: wij maken daarvoor dan een separate afspraak met u. Tijdens die afspraak onderzoekt u samen met een studieadviseur van NOVI en/of CROW uw persoonlijke leerbehoefte én krijgt u advies over welke leerroute daar het beste bij aansluit. Heeft u al meer modules van de CROW opleiding Verkeerskunde gevolgd en was u voornemens om die opleiding geheel af te ronden? Dan wordt in het persoonlijk gesprek specifiek met u gekeken naar een alternatieve leerroute, die die ambitie het beste benadert.

 

Kennis delen met uw team of afdeling?

Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

Voordelen en kenmerken

 • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Kennisoverdracht door een deskundige docent
 • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
 • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

Vrijblijvend advies op maat

Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.
 

Gerelateerde cursussen en opleidingen

Naast deze cursus zijn er andere gerelateerde cursussen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Er zijn opfriscursussen van één dag maar ook zelfstudie-cursusssen in combinatie met werkcolleges.

Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met