Opleiding Verkeerstechniek

 • Productgroep: Opleiding
 • Vakgebied(en): Verkeer en Vervoer

Deze opleiding behandelt stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. De ontwerpuitgangspunten en basiscriteria komen ruim aan bod. In de opleiding wordt ook aandacht besteed aan het langzaam verkeer (fietser en voetganger)en het openbaar vervoer. Er is veel ruimte voor oefenen in het ontwerpen.

Prijs per stuk: € 2.930,00

Excl. 21% BTW

29-08-2017, Van der Valk Hotel Veenendaal

Wat leert u van deze opleiding?

 • Schematisch ontwerp maken
 • Verkeerstechnisch ontwerp op waarde beoordelen en er advies over geven
 • Oplossingen bedenken voor verkeerstechnische problemen
 • Schets maken van een verkeersvoorziening
 • Keuze voor een verkeerstechnisch ontwerp motiveren
 • Inzicht in aspecten die een rol spelen bij het maken van een verkeerstechnisch ontwerp
 • Inzicht in de achterliggende principes van een verkeerstechnisch ontwerp
 • Instrumenten om in de dagelijkse (beroeps) praktijk te gebruiken
 • Oplossen van een (verkeerstechnisch) probleem volgens een uniforme methode (PODOE)

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die zijn inzicht in verkeer en vervoer wil vergroten. Heeft u geen verkeerskundige of -technische opleiding maar wel werkervaring op dit terrein? Ook dan is deze opleiding geschikt voor u. Een vooropleiding op mbo niveau 4 met wiskunde is gewenst.

Kennisbundel: alle kennis in één

Bij inschrijving voor deze opleiding ontvangt u tevens 2 jaar toegang tot de Online Kennismodules Wegontwerp buiten de bebouwde kom en Wegontwerp binnen de bebouwde kom. Lees verder over Kennisbundels.

Praktische informatie

Programma en inhoud

Tijdens de studie wordt veel geoefend met het ontwerpen van wegen. Onderwerpen: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen, ontwerpuitgangspunten en basiscriteria, langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en openbaar vervoer. Toetsing leerstof door twee deelexamens en praktijkexamen. Slaagt u, dan ontvangt u het in de markt gewaardeerde diploma CROW Opleiding Verkeerstechniek.


Actuele kennis

De opleiding is geactualiseerd met kennis en richtlijnen uit de volgende publicaties:

 

Interactieve werkcolleges

De opleiding bestaat naast zelfstudie via de online leeromgeving van CROW uit tien werkcolleges. Tijdens deze werkcolleges wisselt u kennis en ervaringen uit met medecursisten. Bekijk hieronder de inhoud van de werkcolleges met daarbij de docenten. Kijk voor de startdatum en de werkcollegedata op het tabblad inschrijven.

Werkcollege 1 | Ben Peters

 • Inleiding in de verkeerskunde
 • Kaders voor ontwerper
 • Planproces
 • PODOE-methode

Werkcollege 2 | Ben Peters
 • Duurzaam Veilig
 • Ruimtelijke structuur en inrichting


Werkcollege 3 | Cees Veerhoek

 • Basiscriteria
 • Zicht, alignement en dwarsprofiel


Werkcollege 4 | Cees Veerhoek

 • Stroomwegen
 • Gebiedsontsluitingswegen
 • Knooppunten en aansluitingen


Werkcollege 5 | Peter Brogt

 • Erftoegangswegen
 • Voorzieningen voor voetgangers


Werkcollege 6 | Erik Mansvelder

 • Kruispunten


Werkcollege 7 | Richard ter Avest

 • Fietsvoorzieningen

Werkcollege 8 | Peter Brogt
 • Openbaar vervoer

Werkcollege 9 | Robert Ruisch
 • Parkeervoorzieningen

Werkcollege 10 | Sjoerd Nota
 • Verkeerstekens
 • Permanente uitrusting

Rode draad: mens-voertuig-weg

'De rode draad in het werkcollege dat ik geef is de drie-eenheid: mens-voertuig-weg. Het is mooi om te zien hoe deelnemers deze kern ontdekken, ervaren en leren omzetten in praktisch toepasbare kennis. Naast het verzorgen van werkcolleges ben ik werkzaam bij Goudappel Coffeng als regiomanager Zuid-Nederland. Door deze combinatie blijf ik 'feeling' houden met de markt en breng daardoor kennis helder en begrijpelijk over.'
Docent: Ing. Ben Peters
 

Top-3 verkeersveilige landen. Hoe komt dat?

'Binnen deze opleiding geef ik het werkcollege over fietsvoorzieningen. De fiets speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van stad, dorp en regio's. Nederland behoort tot de top-3 van meest verkeersveilige fietslanden. Hoe dat komt? Dat leert u tijdens het werkcollege. Daarnaast hoort u o.a. over ontwikkelingen en trends zoals e-bikes, snelle fietsroutes. Naast mijn werk als docent bij CROW werk ik bij Goudappel Coffeng als adviseur Verkeer en Ruimte.' 
Docent: Ing. Richard ter Avest
 

Verkeerstekens en examenvoorbereiding

'Tijdens mijn werkcollege van deze opleiding maakt u kennis met verkeerstekens en de uitrusting op en rondom de weg. Kennis die belangrijk is voor een veilige en vlotte doorloop van verkeersstromen. Daarnaast bereid ik u voor op het examen. Naast het doceren voor CROW ben ik actief als adviseur en docent Verkeer en Ruimte voor diverse opdrachtgevers en onderwijsinstellingen.' 
Docent: Ing. Sjoerd A. Nota
 

Training in wegontwerp

‘Binnen de cursus Verkeerstechniek geef ik twee werkcolleges. Hierin oefenen we samen het ontwerpen van stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. U leert aan de hand van de basiskennis en randvoorwaarden de theorie toe te passen in de praktijk. Als oefenstof krijgt u twee ontwerpopdrachten mee. Ik ondersteun u met ervaringen uit de dagelijkse praktijk!’
Docent: Cees Veerhoek

Inschrijven voor de opleiding

  • Programma
  • 19-09-2017: Werkcollege 1 & workshop ASVV/HWO: 09.30 - 15.00 uur (incl. lunch)
  • 10-10-2017: Werkcollege 2: 09.30 - 12.30 uur
  • 07-11-2017: Werkcollege 3: 09.30 - 12.30 uur
  • 28-11-2017: Werkcollege 4: 09.30 - 12.30 uur
  • 19-12-2017: Werkcollege 5: 09.30 - 12.30 uur
  • 09-01-2018: Deelexamen 1 theorie: 09.30 - 12.30 uur
  • 06-02-2018: Werkcollege 6: 09.30 - 12.30 uur
  • 06-03-2018: Werkcollege 7: 09.30 - 12.30 uur
  • 10-04-2018: Werkcollege 8: 09.30 - 12.30 uur
  • 15-05-2018: Werkcollege 9: 09.30 - 12.30 uur
  • 12-06-2018: Werkcollege 10: 09.30 - 12.30 uur
  • 26-06-2018: Deelexamen 2 theorie + praktijk: 09.30 - 12.00 uur / 12.45 - 17.00 uur (incl. lunch)

Kennis delen met uw team of afdeling?

Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.
 

Voordelen en kenmerken

 • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Kennisoverdracht door een deskundige docent
 • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
 • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)


Vrijblijvend advies op maat

Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.
 

Gerelateerde cursussen en opleidingen

Naast deze cursus zijn er gerelateerde cursussen en opleidingen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Bekijk hieronder een overzicht. Heeft u vragen welke cursus of opleiding het beste past? Vraag het de onderwijsadviseur via cursus@crow.nl of bel de klantenservice, telefoon: 0318 - 69 53 15.
 

 • Meer info | Update: nieuwe kennis en ontwikkelingen wegontwerp
 • Meer info | Introductiecursus Mobiliteit en gedrag
 • Meer info | Overzicht cursussen verkeer en vervoer
Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met
Ervaring | Docent


'Goed leren ontwerpen is een kwestie van veel doen. De basis is denkwerk vooraf.'

Docent Ben Peters over de opleiding Verkeerstechniek.