Verkeersonderzoek en -modellen

 • Productgroep: Cursus
 • Vakgebied(en): Verkeer en Vervoer

Deze cursus behandelt de verschillende onderzoeksmethoden en -technieken die in de verkeerskunde worden gebruikt. Daarnaast wordt in de cursus stilgestaan bij de verschillende soorten verkeersmodellen. Ook gaat u concreet met een verkeersmodel aan de slag.

Prijs per stuk: Gratis

Momenteel zijn er geen beschikbare data

U kunt zich momenteel niet inschrijven.
CROW werkt aan doorontwikkeling van deze opleiding / module. Daarin gaat CROW samenwerken met de NOVI Verkeersacademie. Met deze bundeling van krachten komt er één duidelijk loket voor professionals die willen om- of bijscholen op het gebied van Verkeerskunde.
 
Wilt u meer informatie over de samenwerking tussen CROW en NOVI en wilt u weten welk curriculum wij gaan aanbieden? Stuur dan een e-mail naar rene.kokkeler@crow.nl U krijgt dan begin 2017 een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin wij deze informatie met u delen. U kunt zich tijdens die bijeenkomst ook opgeven voor een persoonlijk studieadvies: wij maken daarvoor dan een separate afspraak met u. Tijdens die afspraak onderzoekt u samen met een studieadviseur van NOVI en/of CROW uw persoonlijke leerbehoefte én krijgt u advies over welke leerroute daar het beste bij aansluit. Heeft u al meer modules van de CROW opleiding Verkeerskunde gevolgd en was u voornemens om die opleiding geheel af te ronden? Dan wordt in het persoonlijk gesprek specifiek met u gekeken naar een alternatieve leerroute, die die ambitie het beste benadert.

 

Wat leert u van deze cursus?

 • Methoden en technieken van verkeersonderzoek benoemen en toepassen
 • Nut en noodzaak van onderzoeksmethoden en –technieken inzien
 • De verschillen tussen de methoden en technieken, waardoor u een verantwoorde keus kunt maken
 • De relatie tussen verkeersonderzoek, verkeersmaatregelen, verkeersoplossingen en verkeersbeleid

Voor wie is deze cursus?

De cursus is voor iedereen die wil leren welke onderzoekstechnieken geschikt zijn voor het beantwoorden van beleidsvragen of andere verkeerskundige kwesties. Heeft u geen verkeerskundige opleiding maar wel werkervaring op dit terrein? Ook dan is deze cursus geschikt. Deze cursus is een van de modules die tezamen recht geven op het diploma Verkeerskunde, maar u kunt de cursus ook los volgen. Bekijk deze video-impressie.

Kennisbundel: alle kennis in één

Bij inschrijving voor deze cursus ontvangt u tevens de gedrukte publicatie Werken met verkeers- en mobiliteitsmodellen. Lees verder over Kennisbundels.

Praktische informatie

 

Programma en inhoud

De cursus maakt gebruik van praktijkvoobeelden. Onderwerpen: onderzoeksmethoden en -technieken, soorten verkeersmodellen. De cursus sluit af met een toets. Slaagt u, dan ontvangt u een certificaat.

Werkcolleges

De cursus bestaat naast zelfstudie via de online leeromgeving van CROW uit drie werkcolleges. Tijdens deze werkcolleges vergroot u uw kennis en deelt u praktijkervaringen met medecursisten. Kijk voor de startdatum van de cursus, de data van de werkcolleges en de examendatum op het tabblad inschrijven.

Werkcollege 1

 • Basisgegevens verkeersmodel (zones en netwerken)
 • Van beleidsvraag naar keuze modeltype


Werkcollege 2 (Bij HaskoningDHV Nederland, Amersfoort)

 • Theorie van vierstapsmodel
 • Aan de slag met modellen (practicum bij DHV)


Werkcollege 3

 • Verkeersprognoses en modeluitkomsten
 • Interpretatie van verkeersmodeluitkomsten

Samen een verkeersmodel nabouwen

'Verkeersonderzoek en -modellen zijn hulpmiddelen voor het kwantitatief onderbouwen en beantwoorden van (beleids)vragen. In de praktijk zijn er diverse onderzoeksmethoden en verkeersmodellen. Tijdens het werkcollege krijgt u een overzicht en geef ik tips en praktische handvatten. Samen bouwen wij een (klein) verkeersmodel na. Naast mijn werk als docent bij CROW werk ik bij Royal HaskoningDHV als adviseur verkeersmodellering.'

Ir. Marcel Scholten

Inzicht in cijfermatige onderbouwingen

'Het spectrum van verkeersmodellen is erg breed. Met deze cursus wordt inzicht gegeven hoe de cijfermatige onderbouwing van ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen in Nederland tot stand komt. Hierin spelen onder andere het schaalniveau, de planhorizon, de mate van gedetailleerdheid en de betrokken partijen een belangrijke rol. Naast mijn werk als docent bij CROW werk ik bij NHTV in Breda als docent onderzoek Mobiliteit en Ruimte.'

Drs. ing. W.J (Joost) de Kruijf
 

U kunt zich momenteel niet inschrijven.
CROW werkt aan doorontwikkeling van deze opleiding / module. Daarin gaat CROW samenwerken met de NOVI Verkeersacademie. Met deze bundeling van krachten komt er één duidelijk loket voor professionals die willen om- of bijscholen op het gebied van Verkeerskunde.
 
Wilt u meer informatie over de samenwerking tussen CROW en NOVI en wilt u weten welk curriculum wij gaan aanbieden? Stuur dan een e-mail naar rene.kokkeler@crow.nl U krijgt dan begin 2017 een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin wij deze informatie met u delen. U kunt zich tijdens die bijeenkomst ook opgeven voor een persoonlijk studieadvies: wij maken daarvoor dan een separate afspraak met u. Tijdens die afspraak onderzoekt u samen met een studieadviseur van NOVI en/of CROW uw persoonlijke leerbehoefte én krijgt u advies over welke leerroute daar het beste bij aansluit. Heeft u al meer modules van de CROW opleiding Verkeerskunde gevolgd en was u voornemens om die opleiding geheel af te ronden? Dan wordt in het persoonlijk gesprek specifiek met u gekeken naar een alternatieve leerroute, die die ambitie het beste benadert.

Kies uw startdatum

Kennis delen met uw team of afdeling?

Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

Voordelen en kenmerken

 • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Kennisoverdracht door een deskundige docent
 • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
 • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

Vrijblijvend advies op maat

Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.
 

Gerelateerde cursussen en opleidingen

Naast deze cursus zijn er andere gerelateerde cursussen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Er zijn opfriscursussen van één dag maar ook zelfstudie-cursusssen in combinatie met werkcolleges.

Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met
Ervaring | Docent

'Naast het behandelen van de theorie leg ik ook de link met de praktijk. Cursisten krijgen zo direct inzicht in gebruik.'

Docent ir. Marcel Scholten over de cursus Verkeersonderzoek en -modellen.