Verkeersmanagement

 • Productgroep: Cursus
 • Vakgebied(en): Verkeer en Vervoer

In deze cursus staan de maatregelen die genomen kunnen worden voor het geleiden van verkeersstromen en het informeren van weggebruikers centraal. Maatregelen, die zowel van toepassing zijn op lokaal als op netwerkniveau. Daarnaast belicht deze cursus werkmethoden om deze maatregelen te bepalen. De cursus is in november 2014 geactualiseerd met de nieuwe kennis uit Handboek Verkeerslichtenregelingen 2014.

Prijs per stuk: Gratis

Momenteel zijn er geen beschikbare data

U kunt zich momenteel niet inschrijven.
CROW werkt aan doorontwikkeling van deze opleiding / module. Daarin gaat CROW samenwerken met de NOVI Verkeersacademie. Met deze bundeling van krachten komt er één duidelijk loket voor professionals die willen om- of bijscholen op het gebied van Verkeerskunde.
 
Wilt u meer informatie over de samenwerking tussen CROW en NOVI en wilt u weten welk curriculum wij gaan aanbieden? Stuur dan een e-mail naar rene.kokkeler@crow.nl. U krijgt dan begin 2017 een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin wij deze informatie met u delen. U kunt zich tijdens die bijeenkomst ook opgeven voor een persoonlijk studieadvies: wij maken daarvoor dan een separate afspraak met u. Tijdens die afspraak onderzoekt u samen met een studieadviseur van NOVI en/of CROW uw persoonlijke leerbehoefte én krijgt u advies over welke leerroute daar het beste bij aansluit. Heeft u al meer modules van de CROW opleiding Verkeerskunde gevolgd en was u voornemens om die opleiding geheel af te ronden? Dan wordt in het persoonlijk gesprek specifiek met u gekeken naar een alternatieve leerroute, die uw ambitie het beste benadert.


Wat leert u tijdens deze cursus?

 • Kennismaken met de verplaatsingsmarkt, vervoersmarkt en verkeersmarkt
 • Beoordelen of verkeerssystemen naar tevredenheid functioneren
 • Inzicht in de organisatie en de middelen om verkeerssystemen te verbeteren
 • Benuttingsmaatregelen inzetten om de doorstroming op het hoofdwegennet te bevorderen
 • Gebiedsgericht Benutten Plus (GGB+) gebruiken bij de vormgeving van verkeersmanagement
 • Knelpunten in een netwerk identificeren en een netwerkvisie opstellen
 • Inzicht in de (kosten)effectiviteit van verkeersmanagement maatregelen

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die inzicht in verkeersmanagement en gebiedsgerichte projecten wil vergroten. Heeft u geen verkeerskundige opleiding maar wel werkervaring op dit terrein? Ook dan is deze cursus geschikt voor u. Deze cursus is een van de modules die tezamen recht geven op het diploma Verkeerskunde, maar u kunt de cursus ook los volgen. Bekijk voor een indruk van de opleiding deze video-impressie.

Kennisbundel: alle kennis in één

Bij inschrijving voor deze cursus ontvangt u tevens 1 jaar toegang tot de Online Kennismodule Verkeersmanagement. Lees verder over Kennisbundels.

Praktische informatie

Programma en inhoud

De cursus maakt gebruik van praktijkvoorbeelden. Onderwerpen: maatregelen voor het geleiden van verkeersstromen, maatregelen voor het informeren en verleiden van weggebruikers een andere route te kiezen, werkmethoden om maatregelen te bepalen. De cursus is geactaliseerd (2015) met kennis uit Handboek Verkeerslichtenregelingen 2014. De cursus sluit af met een toets. Slaagt u, dan ontvangt u een certificaat.

Werkcolleges

De cursus bestaat naast zelfstudie via de online leeromgeving van CROW uit vier werkcolleges. Tijdens deze werkcolleges vergroot u uw kennis en deelt u praktijkervaringen met medecursisten. Kijk voor de startdatum van de cursus, de data van de werkcolleges en de examendatum op het tabblad inschrijven.

Werkcollege 1

 • Basiskennis verkeersmanagement
 • De menselijke factor in het verkeer
 • Verkeersstroomtheorie
 • Vormgeving en inrichting


Werkcollege 2

 • Overzicht verkeersmanagementmaatregelen
 • Verkeersregelinstallaties
 • Netwerkregelingen
 • Informeren


Werkcollege 3

 • Netwerkmanagement
 • Gebiedsgericht Benutten
 • Regelscenario’s


Werkcollege 4

 • Verzamelen van verkeersgegevens
 • Regelgeving van verkeersmanagement
 • Organisatie van verkeersmanagement
 • Evaluatie van verkeersmanagement
 • Effecten van verkeersmanagement

Organiseren van het verkeer

'Verkeersmanagement is het organiseren van het verkeer. De basiskennis is de werking van verkeersstromen, dynamische systemen en verkeersdata. Deze basis leert u in de cursus. Rode draad is de verbetercyclus: het maken van verkeersmanagementplannen, de inzet van deze plannen, de evaluatie van het resultaat en het implementeren van verbeterpunten. Praktisch en helder uitgelegd door topdocenten.'

Maak kennis met uw docenten

Naast docent voor deze cursus ben ik werkzaam bij Grontmij Nederland als adviseur Smart Mobility.

Drs. ing. E. Brave

Ik verzorg in deze cursus het werkcollege over GebiedsGericht Benutten Plus. Daarnaast werk ik als adviseur bij Arane, Adviseurs in Verkeer en Vervoer 

ir. Koen Adams
 

U kunt zich momenteel niet inschrijven.
CROW werkt aan doorontwikkeling van deze opleiding / module. Daarin gaat CROW samenwerken met de NOVI Verkeersacademie. Met deze bundeling van krachten komt er één duidelijk loket voor professionals die willen om- of bijscholen op het gebied van Verkeerskunde.
 
Wilt u meer informatie over de samenwerking tussen CROW en NOVI en wilt u weten welk curriculum wij gaan aanbieden? Stuur dan een e-mail naar rene.kokkeler@crow.nl. U krijgt dan begin 2017 een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin wij deze informatie met u delen. U kunt zich tijdens die bijeenkomst ook opgeven voor een persoonlijk studieadvies: wij maken daarvoor dan een separate afspraak met u. Tijdens die afspraak onderzoekt u samen met een studieadviseur van NOVI en/of CROW uw persoonlijke leerbehoefte én krijgt u advies over welke leerroute daar het beste bij aansluit. Heeft u al meer modules van de CROW opleiding Verkeerskunde gevolgd en was u voornemens om die opleiding geheel af te ronden? Dan wordt in het persoonlijk gesprek specifiek met u gekeken naar een alternatieve leerroute, die uw ambitie het beste benadert.

 

Kennis delen met uw team of afdeling?

Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

Voordelen en kenmerken

 • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
 • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
 • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

Vrijblijvend advies op maat

Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.
 

Gerelateerde cursussen en opleidingen

Naast deze cursus zijn er andere gerelateerde cursussen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Er zijn opfriscursussen van één dag maar ook zelfstudie-cursusssen in combinatie met werkcolleges.
 

Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met
Ervaring | Docent

'De goede verdeling tussen theorie en zelf 'knutselen' zorgt ervoor dat bij cursisten de materie goed bijblijft'.

Docent ir. Koen Adams over de module GebiedGebericht Benutten Plus.