Verkeer en ruimte

 • Productgroep: Cursus
 • Vakgebied(en): Verkeer en Vervoer

Hoe krijgen de bereikbaarheid en de leefbaarheid van een gebied een positieve impuls? In deze cursus leert u hoe de structuur en de inrichting van de openbare ruimte meerwaarde kan bieden. U krijgt bouwstenen aangereikt voor de integratie van verkeer en ruimte waarbij de verschillende vakdisciplines aan bod komen: verkeer en vervoer, stedenbouw en groen. Daarnaast leert u meer over het juridische kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden.

Prijs per stuk: Gratis

Momenteel zijn er geen beschikbare data

U kunt zich momenteel niet inschrijven.
CROW werkt aan doorontwikkeling van deze opleiding / module. Daarin gaat CROW samenwerken met de NOVI Verkeersacademie. Met deze bundeling van krachten komt er één duidelijk loket voor professionals die willen om- of bijscholen op het gebied van Verkeerskunde.
 
Wilt u meer informatie over de samenwerking tussen CROW en NOVI en wilt u weten welk curriculum wij gaan aanbieden? Stuur dan een e-mail naar rene.kokkeler@crow.nl. U krijgt dan begin 2017 een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin wij deze informatie met u delen. U kunt zich tijdens die bijeenkomst ook opgeven voor een persoonlijk studieadvies: wij maken daarvoor dan een separate afspraak met u. Tijdens die afspraak onderzoekt u samen met een studieadviseur van NOVI en/of CROW uw persoonlijke leerbehoefte én krijgt u advies over welke leerroute daar het beste bij aansluit. Heeft u al meer modules van de CROW opleiding Verkeerskunde gevolgd en was u voornemens om die opleiding geheel af te ronden? Dan wordt in het persoonlijk gesprek specifiek met u gekeken naar een alternatieve leerroute, die uw ambitie het beste benadert.

 

Wat leert u van deze cursus?

 • Samenhang benoemen tussen verkeer en ruimte
 • Verschillende schaalniveaus en de samenhang hiertussen doorgronden
 • Planproces begrijpen, doorlopen en elementen hieruit herkennen
 • Rollen en actoren in het planproces benoemen
 • Deelnemen aan planvormingteams voor ruimtelijke of stedenbouwkundige ontwikkeling

Voor wie is deze cursus?

De cursus is geschikt voor iedereen die meer wil weten over de relatie en afstemming tussen verkeer en ruimtelijke inrichting. Heeft u geen verkeerskundige opleiding maar wel werkervaring op dit terrein? Ook dan is deze cursus geschikt voor u. Deze cursus is een van de modules die tezamen recht geven op het diploma Verkeerskunde, maar u kunt de cursus ook los volgen. Bekijk voor een indruk van de opbouw, inhoud en sfeer van de modules deze video-impressie.

Praktische informatie

 

Programma en inhoud

De cursus gaat in op de ruimtelijke inrichting en het mobiliteitsbeleid. U ontvangt bouwstenen voor de integratie van verkeer en ruimte. Daarnaast wordt ingegaan op het juridische kader waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen plaats moeten vinden. De cursus sluit af met een toets. Slaagt u, dan ontvangt u een certificaat.

Werkcolleges

De cursus bestaat naast zelfstudie via de online leeromgeving van CROW uit twee werkcolleges. Tijdens deze werkcolleges vergroot u uw kennis en deelt u praktijkervaringen met medecursisten. Bekijk hieronder de inhoud van de werkcolleges. Kijk voor de startdatum van de cursus, de data van de werkcolleges en de examendatum op het tabblad inschrijven.

Werkcollege 1

 • Basiskennis
 • Ruimtelijk beleid en mobiliteit
 • Bouwstenen voor integratie van verkeer en ruimte
 • Stedenbouwkundige uitgangspunten

Werkcollege 2
 • Juridisch kader
 • Planbouwstenen en evaluatie
 • Projecten

Meerwaarde integratie en samenwerking

'Rond het thema ‘not in my frontyard’ besteed ik samen met collegadocent Pieter van Bekkum aandacht aan de integratie tussen ruimte en mobiliteit, en de samenwerking tussen verkeerskundigen, stedenbouwkundigen en vormgevers. Hierbij gebruiken wij rollenspelen, praktijkcases en discussies als middel om kennis over te brengen.'

Maak kennis met uw docenten

Naast docent bij het CROW ben ik directeur bij SOAB Adivseurs Woon- en Leefomgeving. Daarnaast ben ik lector Verkeer en Stedenbouw aan de NHTV in Breda.

Ir. Ineke Spapé

Naast docent bij het CROW ben ik oud-hogeschooldocent Verkeerskunde aan de NHTV in Breda. Ik heb de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar ben volop actief op het gebied van mobiliteit en ruimte. Zo geef ik cursussen 1en lezingen in het land en verricht ik werkzaamheden als consultant bij bedrijven en organisaties.

Drs. Gerben Meijering

Naast docent bij het CROW ben ik partner bij SOAB Adviseurs voor Woon- en Leefomgeving. Van 'huis uit' ben ik geograaf en vanuit mijn werk voor SOAB heb ik veel verschillende gemeenten geadviseerd omtrent Ruimte en Mobiliteit, de afstemming tussen de verschillende vakdisciplines en het betrekken van bewoners bij beleid en besluitvorming.

U kunt zich momenteel niet inschrijven.
CROW werkt aan doorontwikkeling van deze opleiding / module. Daarin gaat CROW samenwerken met de NOVI Verkeersacademie. Met deze bundeling van krachten komt er één duidelijk loket voor professionals die willen om- of bijscholen op het gebied van Verkeerskunde.
 
Wilt u meer informatie over de samenwerking tussen CROW en NOVI en wilt u weten welk curriculum wij gaan aanbieden? Stuur dan een e-mail naar rene.kokkeler@crow.nl. U krijgt dan begin 2017 een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin wij deze informatie met u delen. U kunt zich tijdens die bijeenkomst ook opgeven voor een persoonlijk studieadvies: wij maken daarvoor dan een separate afspraak met u. Tijdens die afspraak onderzoekt u samen met een studieadviseur van NOVI en/of CROW uw persoonlijke leerbehoefte én krijgt u advies over welke leerroute daar het beste bij aansluit. Heeft u al meer modules van de CROW opleiding Verkeerskunde gevolgd en was u voornemens om die opleiding geheel af te ronden? Dan wordt in het persoonlijk gesprek specifiek met u gekeken naar een alternatieve leerroute, die uw ambitie het beste benadert.

 

Kennis delen met uw team of afdeling?

Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

Voordelen en kenmerken

 • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Kennisoverdracht door een deskundige docent
 • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
 • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

Vrijblijvend advies op maat

Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.
 

Gerelateerde cursussen en opleidingen

Naast deze cursus zijn er andere gerelateerde cursussen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Er zijn opfriscursussen van één dag maar ook zelfstudie-cursusssen in combinatie met werkcolleges.

Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met