Verkeer en beleid

 • Productgroep: Cursus
 • Vakgebied(en): Verkeer en Vervoer

Aanpak van verkeersproblemen, parkeerproblemen, verkeers(on)veiligheid vraagt om gedegen beleid. Deze cursus geeft een actueel overzicht van de thema’s en de achtergronden van het huidige verkeers- en vervoersbeleid. Zowel op nationaal als op regionaal en lokaal niveau. U ontvangt handreikingen voor het onderzoek dat nodig is om tot beleid te komen. Ten slotte wordt het kader waarbinnen beleid gemaakt kan worden behandeld.

Prijs per stuk: Gratis

Momenteel zijn er geen beschikbare data

U kunt zich momenteel niet inschrijven.
CROW werkt aan doorontwikkeling van deze opleiding / module. Daarin gaat CROW samenwerken met de NOVI Verkeersacademie. Met deze bundeling van krachten komt er één duidelijk loket voor professionals die willen om- of bijscholen op het gebied van Verkeerskunde.
 
Wilt u meer informatie over de samenwerking tussen CROW en NOVI en wilt u weten welk curriculum wij gaan aanbieden? Stuur dan een e-mail naar rene.kokkeler@crow.nl. U krijgt dan begin 2017 een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin wij deze informatie met u delen. U kunt zich tijdens die bijeenkomst ook opgeven voor een persoonlijk studieadvies: wij maken daarvoor dan een separate afspraak met u. Tijdens die afspraak onderzoekt u samen met een studieadviseur van NOVI en/of CROW uw persoonlijke leerbehoefte én krijgt u advies over welke leerroute daar het beste bij aansluit. Heeft u al meer modules van de CROW opleiding Verkeerskunde gevolgd en was u voornemens om die opleiding geheel af te ronden? Dan wordt in het persoonlijk gesprek specifiek met u gekeken naar een alternatieve leerroute, die uw ambitie het beste benadert.

 

Wat leert u van deze cursus?

 • Ondersteunende rol spelen bij het ontwikkelen van beleid
 • Beleidsnota’s begrijpen en vertalen naar de eigen organisatie
 • Vertaalslag maken van beleid naar uitvoering
 • Plannen, procedures en wetgeving plaatsen in de beleidsontwikkeling
 • Raakvlakken verkeer en vervoer met andere beleidsterreinen herkennen

Voor wie is deze cursus?

De cursus is voor iedereen die meer wil weten over beleidsaspecten binnen verkeer en vervoer. Heeft u geen verkeerskundige opleiding maar wel werkervaring op dit terrein? Ook dan is deze cursus geschikt. Deze cursus is een van de modules die tezamen recht geven op het diploma Verkeerskunde, maar u kunt de cursus ook los volgen. Bekijk een video-impressie.

Praktische informatie

Programma en inhoud

De aanpak van verkeersproblemen, parkeerproblemen, verkeers(on)veiligheid vraagt om onderbouwd beleid. Deze cursus geeft handvatten. U krijgt zicht op thema’s en achtergronden van het huidige verkeers- en vervoersbeleid (nationaal, regionaal als op lokaal niveau). Daarnaast krijgt u handreikingen voor het onderzoek om tot beleid te komen. Het kader waarbinnen beleid wordt gemaakt wordt helemaal doorgenomen. De rode draad vormt een praktijkcase. De cursus sluit u af met een toets. Slaagt u, dan ontvangt u een certificaat.

Werkcolleges

De cursus bestaat naast zelfstudie via de online leeromgeving van CROW uit drie werkcolleges. Tijdens deze werkcolleges vergroot u uw kennis en deelt u praktijkervaringen met medecursisten. De docent van alle drie de werkcolleges is de heer Ben Peters. Bekijk hieronder de inhoud van de werkcolleges. Kijk voor de startdatum van de cursus, de data van de werkcolleges en de examendatum op het tabblad inschrijven.

Werkcollege 1

 • Beleid + Verkeer = Mobiliteitsbeleid
 • Bereikbaarheid
 • Verkeersveiligheid en leefbaarheid
 • Beleidsvormende organen, hun taken en bevoegdheden


Werkcollege 2

 • Beleidsonderzoek
 • Instrumenten en technieken in beleidsonderzoek
 • Planprocessen en planprocedures
 • Juridische kaders voor het infrastructuurbeleid
 • Juridische kaders voor het mobiliteitsbeleid

Omzetten kennis naar praktijk

'Hoe wordt vanuit de verkeerskunde (kennis, inzichten en onderzoeken) bijgedragen aan beleidsontwikkelling? In deze cursus bespreken wij deze facetten. Kern is het omzetten van kennis naar de praktijk. Dit doen wij door te oefenen met een praktijkopdracht.' 

Maak kennis met uw docent

Naast het verzorgen van werkcolleges van deze opleiding ben ik werkzaam bij Goudappel Coffeng als regiomanager Zuid-Nederland. Door deze combinatie blijft ik 'feeling' houden met de markt. Hierdoor breng ik kennis uit de praktijk helder en begrijpelijk over naar deelnemers van deze cursus.

Ing. Ben Peters
 

U kunt zich momenteel niet inschrijven.
CROW werkt aan doorontwikkeling van deze opleiding / module. Daarin gaat CROW samenwerken met de NOVI Verkeersacademie. Met deze bundeling van krachten komt er één duidelijk loket voor professionals die willen om- of bijscholen op het gebied van Verkeerskunde.
 
Wilt u meer informatie over de samenwerking tussen CROW en NOVI en wilt u weten welk curriculum wij gaan aanbieden? Stuur dan een e-mail naar rene.kokkeler@crow.nl. U krijgt dan begin 2017 een uitnodiging voor een bijeenkomst waarin wij deze informatie met u delen. U kunt zich tijdens die bijeenkomst ook opgeven voor een persoonlijk studieadvies: wij maken daarvoor dan een separate afspraak met u. Tijdens die afspraak onderzoekt u samen met een studieadviseur van NOVI en/of CROW uw persoonlijke leerbehoefte én krijgt u advies over welke leerroute daar het beste bij aansluit. Heeft u al meer modules van de CROW opleiding Verkeerskunde gevolgd en was u voornemens om die opleiding geheel af te ronden? Dan wordt in het persoonlijk gesprek specifiek met u gekeken naar een alternatieve leerroute, die uw ambitie het beste benadert.

 

Kennis delen met uw team of afdeling?

Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

Voordelen en kenmerken

 • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Kennisoverdracht door een deskundige docent
 • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
 • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

Vrijblijvend advies op maat

Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.
 

Gerelateerde cursussen en opleidingen

Naast deze cursus zijn er andere gerelateerde cursussen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Er zijn opfriscursussen van één dag maar ook zelfstudie-cursusssen in combinatie met werkcolleges.

Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met