Gerelateerd


Verdiepingscursus Aanbesteden van werken

 • Productgroep: Cursus
 • Thema: Aanbestedingswet, CO2-prestatieladder, CROW ProContract, Duurzaam inkopen, EMVI - Gunnen op waarde, Openbaar vervoer, Past performance

Het belang van duidelijk aanbesteden en correct inschrijven is groot. Wilt u meer weten over het aanbesteden van werken? Deze cursus gaat een stapje verder dan de basiscursus en geeft u handvatten voor het daadwerkelijk zelf toepassen van die kennis bij het voorbereiden en uitvoeren van aanbestedingen. De Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit zijn hierbij de belangrijke richtlijnen. De casuïstiek in de cursus is gericht op de gww-sector.

 
€ 1.100,00
excl. 21% btw
 • Wat leert u van deze cursus?

  Leerdoelen van deze cursus zijn:

  Dag 1

  • Leren opstellen van een inkoopplan met aandacht voor:
   • Clusteren/splitsen
   • Samenhang contract, aanbesteden, samenwerkingsconcept
   • Risicoprofiel
   • Opstellen vraagspecificatie
  • Kennis nemen van bijzondere aanbestedingsvormen/procedures (concurrentiegerichte dialoog, prijsvraag, BVP)
  • Weten wat een marktconsultatie is en wanneer het toe te passen
  • Verdieping op de niet-openbare procedure, inclusief toepassen van een aantal stappen
  • Basisprincipes kennen/herhalen van de RISMAN-methode
  • Hoe om te gaan met risico’s in het aanbestedingsproces
  • Kunnen opstellen van selectiecriteria
  • Kunnen toepassen van Inlichtingen (start):
   • Samenhang tussen aanwijzing, inlichtingen, individuele inlichtingen
   • Onderbouwen welke keuzes u hierin maakt (wat wel en wat niet, hoe vaak)
   • Omgaan met risico’s in inlichtingenfase
   • Inlichtingen vanuit de aanbesteder
   

  Dag 2

  • Kunnen toepassen van Inlichtingen (vervolg op dag 1)
  • Kunnen opstellen van gunningscriteria
  • Weten hoe gunnen op waarde werkt en het toe te passen:
   • Bepalen weging (monetaire waarde)
   • Aandachtspunten bij inschrijven bij EMVI (beste prijs-kwaliteitverhouding)
   • Hoe u kunt inspelen op gunningscriteria: ‘lezen’
  • Mogelijkheden weten, rechten en plichten (bv afwijzing informatie)
  • Inzicht in processen op het vlak van aanbesteden bij de aanbestedende dienst
  • Hoe u inschrijvingen moet beoordelen:
   • Proces van beoordeling
   • Beoordelen van beheersmaatregelen
  • De doorwerking kennen van kwalitatieve criteria naar de fase van contractbeheersing 
   

  Voor wie is deze cursus?

  De cursus is voor:

  • Opdrachtgevers die de aanbesteding organiseren
  • Inschrijvers/aannemers die meedoen aan een aanbesteding 
  • Adviseurs die één van deze beide partijen ondersteunen
  De casuïstiek die in de cursus wordt gebruikt is gericht op de gww-sector (groen, bodem, infra, openbare ruimte, kunstwerken, water, wegen).

  Deze verdiepingscursus gaat uit dat u reeds beschikt over basiskennis rondom het aanbesteden van werken. Heeft u dat niet? Volg dan eerst de Basiscursus Aanbesteden van werken.

  Basiskennis van risicomanagement of de RISMAN-methode is aan te raden. Het werk- en denkniveau is minimaal mbo-4, bij voorkeur hbo-niveau.

  Kennisbundel: alle kennis in één

  Bij inschrijving voor deze cursus ontvangt u 6 maanden toegang tot de Online Kennismodule Aanbesteden en de E-learning module EMVI. Lees verder over Kennisbundels.

  Praktische informatie

  • Vorm: klassikale cursus
  • Duur: twee dagen van 09.30 tot 16.30 uur
  • Inclusief online lesmateriaal en lunch
  • Circa 2 weken voorafgaand aan de opleiding of cursus ontvangt u de presentatie met dia’s via Mijn CROW.
  • Ongeveer 2 weken voorafgaand aan de opleiding ontvangt u toegang tot de Online Kennismodule Aanbesteden en de E-learning module EMVI. Wij raden u aan om deze voorafgaand aan de opleiding al globaal door te nemen. U krijgt in totaal 6 maanden toegang tot de kennismodule, zodat u deze na de opleiding ook nog kunt gebruiken.
  • Inclusief CROW certificaat van deelname
  • Huiswerk voorafgaand aan de cursus: het doornemen van de E-learning module EMVI (leertijd 1 à 2 uur)
  • Algemene leveringsvoorwaarden van CROW
 • Het cursusprogramma duurt twee dagen en volgt qua opbouw en volgorde de leerdoelen zoals deze zijn omschreven op het tabblad 'Omschrijving'.

  Dag 1

  Tijdens deze dag wordt bij de meeste leerdoelen eerst een korte oefening gedaan, om het kennisniveau (en daarmee de kennisbehoefte) van de deelnemers te peilen, daarna gaat de docent in op de bijbehorende theorie.

  Dag 2

  Tijdens deze dag is de middag ingeruimd voor een casus, bedoeld om in groepen te oefenen met diverse leerdoelen uit de overige dagdelen van deze cursus. Daardoor ontstaat voor deelnemers meer samenhang in de aangereikte leerstof en worden zij uitgedaagd zelf aan de slag te gaan met de theorie.

   

 • Kies uw startdatum

 • Kennis delen met uw team of afdeling?

  Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

  Voordelen en kenmerken

  • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
  • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
  • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

  Vrijblijvend advies op maat

  Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.

 • Gerelateerde cursussen en opleidingen

  Naast deze cursus kunt u nog kiezen voor gerelateerde cursussen en opleiding in werkveld van Aanbesteden:
  • Meer info | Basiscursus Aanbesteden van werken
  • Meer info | Nieuwe Aanbestedingswet
  • Meer info | EMVI Gunnen op waarde (voor aanbesteders)
  • Meer info | EMVI - Gunnen op waarde (voor inschrijvers)
  • Meer info | Leergang Modern Contractmanagement (LMC)
Cursussen en opleidingen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven