Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Training Sturing geven aan regionale mobiliteitstransitie

 • Productgroep: Cursus
 • Duur: 3 dagen
 • Thema: Autodelen, CO2-prestatieladder, Duurzame mobiliteit, Geluid, Ketenmobiliteit, Klimaat, Luchtkwaliteit, Mobiliteit en ruimte

Daar sta je dan als ambtenaar, vol ambitie. Je opdracht: maak een ambitieus en praktisch mobiliteitsprogramma voor je regio. Werk samen met alle betrokken lokale en regionale partijen, speel in op bestaande initiatieven in de regio en houd rekening met de ontwikkelrichtingen uit het klimaatbeleid.

 
€ 2.280,00
excl. 21% btw
12-04-2022, Van der Valk Hotel Veenendaal
 • Leuke opdracht? Mooi, dan zit je hier goed. Want naast de klimaatdoelstellingen spelen op regionale schaal meerdere vraagstukken rondom mobiliteit: bereikbaarheid, grenzen aan de groei in combinatie met bouwopgaven, verdichting van steden, verkeersveiligheid, luchtkwaliteit, geluidsoverlast, gezondheid en mobiliteitsarmoede. Deze thema’s staan centraal in de mobiliteitstransitie en kunnen in regionale mobiliteitsprogramma's (RMP’s) integraal worden verbonden met de verduurzamingsopgave.

  In de driedaagse training ‘Sturing geven aan de regionale mobiliteitstransitie’, van CROW en DRIFT, dagen we je uit om vanuit een vernieuwend perspectief te kijken naar ontwerp en uitvoering van je regionale mobiliteitsprogramma.

  Basisingrediënten

  1. DRIFTs toegepaste en theoretische kennis over transitiekunde, reflexieve monitoring en de mobiliteitstransitie.
  2. De kennis van CROW over duurzame mobiliteit en mobiliteitsprogramma's.
  3. Kennis en kunde over samenwerking en communicatie in complexe overheidsopgaven.
  4. De vraagstukken van deelnemers over het vormgeven en monitoren van de regionale mobiliteitsprogramma’s.
   

  Opzet

  Op dag 1 leggen we een sterk kennisfundament: Duurzame mobiliteit is onderdeel van een transitie. Wat is precies een transitie? Hoe kan je met een systeembril naar de mobiliteitstransitie kijken en wat zijn de gedeelde uitdagingen van u als deelnemers. Hierbij zal een combinatie van interactieve colleges, discussie en verdiepende werkvormen worden gehanteerd. Ook zullen de docenten inspirerende voorbeelden en casestudies uit verschillende andere sectoren bespreken. Je krijgt een rijk inzicht in wat mogelijk is in de mobiliteitstransitie, met reflexieve monitoring als werkwijze. Op dag 2 en 3 ruimen we meer tijd in voor het oefenen met verschillende werkvormen en het werken aan jouw eigen casuïstiek onder begeleiding van een kerndocent en intervisie met de andere cursisten.

  Leerdoelen en resultaat

  • Je ontwikkelt een kennisbasis in transitiedenken en reflexieve monitoring.
  • Je oefent met enkele praktische tools vanuit reflexieve monitoring, duurzame mobiliteit en ambtenaar 3.0, zodat je zelfstandig aan de slag kunt met het ontwikkelen van een regionaal mobiliteitsprogramma dat past binnen de kaders van het klimaatakkoord en de regionale beleidscontext.
  • Je ontwikkelt een reflexieve en lerende houding ten opzichte van je eigen rol en die van uw organisatie, met betrekking tot de regionale mobiliteitsvisies.
  • Je maakt kennis met enkele handreikingen voor het ontwikkelen van de mobiliteitsprogramma's, zoals waarde gedreven werken en communiceren.
  • Je bent geïnspireerd door voorbeelden en casestudies uit de mobiliteitstransitie en kunt hierop reflecteren en deze vertalen naar ideeën voor de eigen regionale context.
  • Je leert een breder instrumentarium voor transformatieve interventies toe te passen door praktijkervaring op te doen met het toepassen van één van de monitoringstechnieken of transitiemanagementmethoden binnen uw eigen context.
  • Je kunt de basis van reflexieve monitoring en transitiedenken uitleggen aan collega’s.
   

  Voor wie?

  Deze training is bedoeld voor lokale en regionale beleidsmedewerkers die zich bezighouden met strategische mobiliteitsvraagstukken. De training is geen basiscursus mobiliteit of verkeerskunde, maar richt zich op het vertalen van complexe mobiliteitsopgaven naar een transitiegericht ontwerp en uitvoering van de RMP’s.
  Je wordt geacht rekening te houden met circa een dag voorbereiding en het maken van opdrachten die relevant zijn voor de eigen casus.

  • Drie trainingsdagen van 09.30 tot 16.30 uur. Groepsbijeenkomsten met maximaal 20 deelnemers.
  • Kosten inclusief lesmateriaal, koffie, thee, lunches, bewijs van deelname.
  • Facturatie vindt plaats in de week voorafgaand aan de cursus.
  • Annuleren kan kosteloos tot maximaal twee weken voorafgaand aan de eerste trainingsdag.
  • Algemene leveringsvoorwaarden CROW.
 • Dag 1: Mobiliteitstransitie, duurzame mobiliteit en regionale mobiliteitsprogramma’s
  Docenten: Sophie Buchel & Jurgen de Haan

  De focus van de eerste dag ligt op de benadering van mobiliteit (en verandering) vanuit een systeemperspectief. Kennismaking met transitiedenken aan de hand van voorbeelden uit de mobiliteitstransitie. Introductie van kennis en tools voor duurzame mobiliteit. Samen verkennen van voorbeelden van lokale/regionale duurzame mobiliteit.

  Leerdoelen:
  • Je kent de basisconcepten uit het transitiedenken: complexe systemen, transitiedynamiek, multi-level perspectief
  • Je ontwikkelt inzicht in de verschillen tussen een lineaire programma-aanpak en een transitieprogramma (transitiemanagement)
  • Klimaatakkoord, regionale mobiliteitsprogramma's, duurzame mobiliteit

  Programma
  9.30          Uitgebreide kennismaking & check-in 
  11.00        Introductie (mobiliteits)transitie & discussie
  12.30        Lunchpauze
  13.30        Transitiedynamiek & sturing
  15.00        Duurzame mobiliteit 
  16.00        Check-out & introductie huiswerkopdracht 
  16.30        Einde
   
   
  Dag 2: Reflexieve monitoring & samenwerken vanuit waarden
  Docenten: Sophie Buchel & Dries Maris

  Op deze dag ligt de focus meer op de individuele deelnemers en hun eigen context. Centrale vragen zijn: hoe kan ik vanuit mijn positie komen tot waardengedreven sturing en samenwerking? Hoe geef ik mijn eigen leerproces en dat van mijn programma vorm? Hoe ga ik om met complexe vraagstukken? Korte terugblik en herhaling van theorie op dag 1. Daarna volgt een college reflexieve monitoring aan de hand van voorbeelden en methoden, en het oefenen met de methodes van reflexieve monitoring. In de middag verkennen we  waardengedreven sturing en nieuwe vormen van samenwerking.

  Leerdoelen:
  • Je begrijpt het fundament van reflexieve monitoring
  • Je bent begonnen met het ontwikkelen van de contouren van een eigen reflexieve monitoringsaanpak in het kader van het regionale mobiliteitsprogramma (zelf aan de slag met een tool)
  • Je hebt vaardigheden en handvatten voor adaptieve sturing (waarden, samenwerken)

  Programma:
  9.30          Check-in & terugblik 
  10.00        Reflexieve monitoring 
  11.30        Interactief aan de slag met de methoden 
  12.30        Lunch
  13.30        Waardengedreven sturing
  16.00        Check-out & introductie huiswerkopdracht 
  16.30        Einde
   
  Dag 3: Communicatie, intervisie & reflectie op eigen casus
  Docenten: Dries Maris, Sophie Buchel & Sarah Rach

  Op de laatste trainingsdag kijken we van binnen (de beleidscontext van de deelnemers) naar buiten (de omgeving). De ochtend staat in het teken van communicatiestijlen. Deelnemers hebben in de huiswerkopdrachten zelf een reflectietool uitgewerkt en toegepast in de eigen context. Op deze dag denken de andere deelnemers en een begeleider van DRIFT mee met hun ervaringen en geleerde lessen, waarna ze kunnen bijsturen.

  Leerdoelen:
  • Communicatie/interactie
  • Je leert samen en met elkaar over het vormgegeven en uitvoeren van reflexieve aanpak in de praktijk van de regionale mobiliteitsprogramma’s.

  Programma: 
  9.30          Check-in & terugblik 
  10.00        Communicatiestijlen & interactiepatronen
  12.00        Reflexieve monitoring: praktijk
  12.30        Lunch
  13.30        Begeleide intervisie in groepjes van max. 5 deelnemers
  15.30        Afronden & evalueren
  16.30        Einde 
   
   • Programma
   • 12-04-2022: Dag 1: 09.30 - 16.30 (incl. lunch)
   • 17-05-2022: Dag 2: 09.30 - 16.30 (incl. lunch)
   • 21-06-2022: Dag 3: 09.30 - 16.30 (incl. lunch)
 • Dries Maris

  Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent:
  Mijn naam is Dries Maris en ik verzorg als externe trainer diverse trainingen voor het CROW met betrekking tot communicatie, houding, gedrag en verandermanagement. Tijdens mijn carrière ben ik vanuit zowel lijn- en staffuncties, als adviserende functies zeer vaak betrokken geweest bij verandertrajecten, procesoptimalisaties en innovaties. Waar ik in het verleden ook vaak de rol had van ‘proces-architect’ of ‘problem-solver’, richt ik mij nu voornamelijk op trainen, coaching en procesbegeleiding.

  Toegevoegde waarde van de cursus in relatie tot de markt:
  Als maatschappij staan we voor grote maatschappelijke opgaven, waarvan de mobiliteitstransitie er één is. Voor de regionale overheden ligt hier een complexe taak, welke jij als medewerker mag gaan uitvoeren. Naast inhoudelijke kennis over mobiliteit en duurzaamheid, vraagt dit van jou ook inzicht en vaardigheden om andere belanghebbenden te betrekken en functionele samenwerkingsverbanden mogelijk te maken.

  Waarom verzorg ik deze cursus:
  Mijn uitgangspunt is dat we samen bergen kunnen verzetten, wanneer we onze talenten inzetten en plezier hebben in wat we doen! Met het verzorgen van deze training hoop ik de juiste handvatten te kunnen aanreiken, om de  samenwerking met uw partners en andere belanghebbenden beter en prettiger te maken.

Cursussen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur

CROW Academie

Ben je benieuwd naar de actuele coronamaatregelen op het gebied van cursussen, opleidingen of examens? Die bekijk je hier!
Blog over Regionale Mobiliteitsprogramma’s

Op 6 februari jl. was er een kick-off bijeenkomst over regionale mobiliteitsprogramma's. Deze stond in het teken van ‘Samen werken aan de mobiliteitstransitie’. Ingo Bousema, Promovendus Spatial en Environmental Planning Rijksuniversiteit Groningen, onderzoekt hoe programmamanagement ruimte kan creëren voor experimenten, te midden van onzekerheden. Met dit perspectief volgde hij de bijeenkomst en schreef een blog over de opbrengst van de dag.

Lees de blog
Scroll naar boven