Toezichthouders in verontreinigde (water)bodem

 • Productgroep: Cursus
 • Vakgebied(en): Infrastructuur, Werk en Veiligheid

Toezichthouders zien (namens de opdrachtgever) toe op de uitvoering van het werk. Vindt dit werk plaats in verontreinigde grond, dan is bijzondere aandacht nodig voor de veiligheids- en milieukundige aspecten van het werk. Toezichthouders moeten weten welke eisen daarop van toepassing zijn en de uitvoering van de bijbehorende maatregelen controleren, zoals beschreven in het Veiligheids- & Gezondheidsplan (V&G) ontwerp- en uitvoeringsfase.

Prijs per stuk: € 560,00

Excl. 21% BTW

10-10-2017, Van der Valk Hotel Veenendaal

Wat leert u tijdens deze cursus?

Deze cursus leert toezichthouders de kaders voor het (namens de opdrachtgever) toetsen en controleren van de van toepassing zijnde V&G-maatregelen, bij werken in verontreinigde (water)bodem. Aan de orde komen onder meer CROW publicatie 132 (Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water) en CROW publicatie 307 (Kabels en leidingen in verontreinigde bodem). Meer informatie over de inhoud en leerdoelen vindt u onder het tabblad Programma.

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is gericht op medewerkers van opdrachtgevers (overheid en bedrijfsleven) die toezicht houden op werkzaamheden in verontreinigde (water)bodem, waaronder werken met kabels en leidingen. Een vooropleiding op minimaal mbo-4-niveau en basiskennis civiele techniek is gewenst.

Kennisbundel: alle kennis in één

Bij inschrijving voor deze cursus ontvangt u de publicatie 132: Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water en 6 maanden toegang tot twee Online Kennismodules (Werken in verontreinigde grond en Kabels en leidingen. Lees verder over Kennisbundels.

Praktische informatie

 • Vorm: klassikale cursus
 • Duur: 1 dag van 09.00 tot 17.00 uur
 • Inclusief certificaat van deelname van CROW
 • Prijs voor de cursus is inclusief uitgebreid online lesmateriaal
 • Circa 2 weken voorafgaand aan de opleiding of cursus ontvangt u de presentatie met dia’s via Mijn CROW. U kunt deze downloaden en:
  • zelf uitprinten en meenemen naar de opleiding (als u prijs stelt op een papieren versie van het lesmateriaal),
  • of op uw eigen e-device meenemen naar de opleiding. De presentatie is verpakt in een bewerkbaar pdf-formaat waarin u aantekeningen kunt maken.
 • Ongeveer 2 weken voorafgaand aan de opleiding ontvangt u toegang tot twee Online Kennismodules (Werken in verontreinigde grond en Kabels en leidingen. Wij raden u aan om deze voorafgaand aan de opleiding al globaal door te nemen. U krijgt in totaal 6 maanden toegang tot de kennismodule, zodat u deze na de opleiding ook nog kunt gebruiken.
 • Prijs is inclusief koffie, thee en lunch
 • Algemene leveringsvoorwaarden CROW

Drukwerk

Tijdens de cursus ontvangt u het volgende, uitgebreide lesmateriaal:

Online Kennismodules

Daarnaast krijgt u tot een halfjaar na de cursus gratis toegang tot de volgende online kennismodules van CROW (verlenging is vrijblijvend):

 • Online Kennismodule Werken in (verontreinigde) grond (t.w.v. € 47,00 (jaarprijs exclusief btw)). Deze bevat:
  • CROW publicatie 132: ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’
  • CROW publicatie 335: ‘Werken met stabiele grond’
 • Online Kennismodule Kabels en leidingen (t.w.v. € 43,00 (jaarprijs exclusief btw)). Deze bevat:
  • CROW publicatie 250: ‘Graafschade voorkomen aan kabels en leidingen inclusief hulpdocumenten’
  • CROW publicatie 307: ‘Kabels en leidingen in verontreinigde bodem inclusief stroomschema’
  • CROW publicatie 308: ‘Kabels en leidingen rond wateren en waterkeringen inclusief checklist’
  • Rapport D13-03: ‘Werkmethodieken kabels en leidingen’

Leerdoelen en inhoud

Het doel van de cursus is om u op te leiden tot een deskundige die in staat is om werken in of met verontreinigde (water) bodem op de juiste wijze te controleren. U leert wat de status is van CROW-publicatie 132 en hoe u die in de praktijk moet toepassen. Daarnaast leert u de minimale eisen op het gebied van milieu, certificatie, V&G-plannen, toezicht (DLP / MVK / HVK / KVP / MKB) en kosten. U krijgt handvatten om op een werk te kunnen bepalen of de opdrachtnemer de maatregelen (CROW 132 / 307 en BRL 7000) correct uitvoert.

Overzicht van de onderwerpen die aan bod komen:

 • Wetgeving V&G in relatie tot RAW / UAVgc
 • Verantwoordelijkheden opdrachtgever en –nemer
 • Wanneer is een locatie asbestverdacht
 • Bodemonderzoek (NEN systematiek en CROW 307)
 • Opstellen V&G-plannen ontwerp- en uitvoeringsfase
 • Inrichting van het terrein en bescherming medewerkers en omgeving (CROW 132)
 • Vaste en variabele kosten
 • Milieukundige aspecten zoals tijdelijke uitplaatsing
 • Begeleiding op het werk door een DLP / MVK / HVK / KVP / MKB
 • Certificatie BRL 6000 en 7000 en 2000

Kies uw datum en locatie

Kennis delen met uw team of afdeling?

Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

Voordelen en kenmerken

 • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
 • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
 • Vaak voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen

Vrijblijvend advies op maat

Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.

Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met