Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB)

voor opdrachtgevers en adviseurs

 • Productgroep: Cursus

Met de groei van het gebruik van geïntegreerde contractvormen (veelal gebaseerd op de UAV-GC 2005) is er steeds meer afstand ontstaan tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer tijdens de ontwerp- en realisatiefase. Systeemgerichte Contractbeheersing helpt deze afstand te overbruggen en is een methodiek van contractbeheersing waarmee je als opdrachtgever beter zicht krijgt op de kwaliteitsborging van de opdrachtnemer op de producten die hij (aan jou) levert.

 
€ 1.100,00
excl. 21% btw
09-10-2019, Van der Valk Hotel Veenendaal
 • Wat leert u van deze cursus?

  • Basiskennis over SCB, de actuele ontwikkelingen (VISI en BIM) en de wijze van toepassing van SCB bij geïntegreerde contractvormen
  • De wijze waarop contractbeheersing door opdrachtgever en opdrachtnemer binnen SCB ingericht dient te worden
  • Hoe een beheersstrategie vastgelegd wordt in een contractbeheersplan
  • Het evalueren en toetsen van de producten, processen en systemen van de opdrachtnemer op basis van een toetsplanning
  • De ervaringen van het toepassen van SCB in de praktijk van de decentrale (gemeentelijke) overheid
  • Inzicht in de rollen en taken binnen SCB en de relatie met houding en gedrag van de opdrachtgever


  Voor wie?

  Deze cursus is gericht op opdrachtgevers en adviseurs die een rol spelen bij de kwaliteitsborging van civieltechnische / infrastructurele projecten, zowel in de uitvoeringsfase als de voorbereidingsfase. Denk daarbij aan functies of rollen als projectleiders, contract- en projectmanagers, managers projectbeheersing, omgevings- en risicomanagers, technisch managers en kwaliteitsfunctionarissen.

  Voor een goede aansluiting bij het kennisniveau van deze cursus is essentieel dat u al de nodige ervaring heeft met geïntegreerde contracten, al dan niet ondersteund door cursussen over de UAV-GC 2005 en functioneel specificeren.

  Praktische informatie

  • Vorm: klassikale cursus ( 2 dagen van 09.30 tot 16.30 uur)
  • Prijs: inclusief online cursusmateriaal, lunch, certificaat
  • Materiaal: vooraf ontvangt u presentatiesheets. Print deze en neem ze mee naar de cursus (of neem in plaats hiervan uw eigen laptop of tablet mee).
  • De cursus is onderdeel van de Leergang Modern Contractmanagement
  • Algemene leveringsvoorwaarden CROW
 • Door de veranderende contractvormen en bijbehorende rollen is er steeds meer behoefte aan een opdrachtnemer die verantwoordelijkheid neemt voor een goede werking van zijn (ISO) kwaliteitsmanagementsysteem. Opdrachtgevers zullen daarbij steeds meer contractbeheersing toepassen waarbij risicogestuurd gecontroleerd wordt of aan de prestatie eisen van het contract wordt voldaan – en of het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer goed functioneert. SCB is een dergelijke methodiek van contractbeheersing.

  Loslaten, auditen en toetsen

  SCB betekent voor de praktijk van opdrachtgevers en adviseurs een enorme slag in enerzijds leren loslaten, en anderzijds veel planmatiger en op basis van een contractbeheersingsfilosofie auditen en toetsen. De opdrachtnemer is namelijk zélf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk én moet daarbij transparant zijn over zowel proces als resultaat. Zijn ontwerp en de bouwprocessen moet hij daarom aantoonbaar beheersen.

  Kennis praktisch leren toepassen

  Deze cursus is gericht op de overdracht van kennis (wat is SCB?) én op de wijze waarop die kennis praktisch door u zelf kan worden toegepast. Leren doe je niet door alleen te luisteren. Onze werkwijze bestaat daarom uit een mix van leervormen, bedoeld om u actief te betrekken bij het denken en werken volgens SCB: de docenten reiken kennis en theorie aan, de docenten brengen praktijkervaringen en voorbeelden in (van cases tot concrete documenten) en er is interactie met de deelnemers in de vorm van vraag en antwoord maar ook diverse oefeningen.

  De oefeningen waarbij u actief wordt betrokken, zijn: rollenspel met feedback vanuit de groep, formuleren van persoonlijke doelstellingen (inclusief toets resultaat aan doelstellingen aan eind van de cursus) en het formuleren van persoonlijke acties na afloop van de cursus.

   • Programma
   • 09-10-2019: Dag 1: 09.30 - 16.30 uur (incl. lunch)
   • 10-10-2019: Dag 2: 09.30 - 16.30 uur (incl. lunch)
 • "Ik heb deze cursus als zeer interessant ervaren. Met deze methodiek van contractbeheersing sla je een brug tussen opdrachtgever en –nemer tijdens de ontwerp- en realisatiefase."
  Kees Lommers | Projectleider UAV | LCPO

 • Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdieping? CROW Incompany traint uw team of afdeling in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

  Voordelen en kenmerken

  • Collega's en medewerkers tegelijk op zelfde kennisniveau
  • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
  • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)
  • Kennisoverdracht door deskundige CROW-docent(en)

  Meer weten?

  Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. Vraag meer informatie aan: mail cursus@crow.nl of bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15.


 • Heeft u een vraag over een cursus, opleiding of workshop? De klantenservice helpt u graag verder. Bel 0318 - 69 53 15 of e-mail naar cursus@crow.nl.

Cursussen en opleidingen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven