CROW Summer School Mobiliteit (12 t/m 14 september) "Nieuwe Energie Voor Regionaal Beleid"

 • Productgroep: Cursus
 • Vakgebied(en): Infrastructuur, Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer

Voor u als verkeersprofessional organiseren Goudappel Coffeng en CROW de 'Summer School Mobiliteit'. Een driedaagse topcursus waarin sprekers en gerenommeerde docenten vanuit het onderwijs, de advieswereld en de praktijk kennis, ervaringen, visie en oplossingen voor vraagstukken met u bespreken. De cursus verruimt uw blik, zorgt voor praktische bagage en geeft nieuwe energie voor stedelijk en regionaal mobiliteitsbeleid.

Prijs per stuk: € 1.695,00

Excl. 21% BTW

12-09-2017, CROW Vestiging Utrecht

Mobiliteit verandert in hoog tempo

Elektrische en zelfrijdende auto’s, e-bikes en nieuwe mobiliteitsdiensten: ze komen er vroeg of laat aan en zorgen dat we in de nabije toekomst op een andere manier van A naar B reizen. Ook verwachten we een verdere groei van mobiliteit en neemt de diversiteit van mobiliteitsgedrag nog steeds toe door de veranderende normen en waarden rond autobezit, de toenemende focus op ‘gezondheid’ en de steeds sneller gaande technologische ontwikkelingen. Het raakt het werk van regionale en stedelijke wegbeheerders, leveranciers van mobiliteitsdiensten en adviseurs van advies- en ingenieursbureaus.
 

Gevolgen regionaal verkeersbeleid

Wat zijn de gevolgen van deze ontwikkelingen op korte en lange termijn voor de bereikbaarheid van stedelijke gebieden? Zijn deze steden inderdaad over vijf jaar dichtgeslibd? Of kunnen we nu repareren en bijsturen? Met deze cursus krijgt u de beleidsmatige en praktische bagage aangereikt voor het optimaliseren en toekomstbestendig maken van stedelijk en regionaal verkeersbeleid.
 

Wat leert u van deze cursus?

 • Vertalen van trends en ontwikkelingen in mobiliteit, demografie, bereikbaarheid en duurzame ontwikkeling naar de eigen praktijk.
 • Nieuwe inzichten in essentiële veranderingen in het vakgebied in relatie tot de nieuwe verhoudingen tussen overheid, markt en gemeenschap.
 • Omzetten van theoretische kennis naar toepassing hiervan in de integraliteit en duurzaamheid van uw eigen praktijk.


Voor wie?

De Summer School is voor verkeersprofessionals die werkzaam zijn bij overheden, advies- en ingenieursbureaus. De deelnemers zijn op tactisch en/of strategisch niveau betrokken in het werkveld van mobiliteit en ruimte. Daarnaast beschikken deelnemers over hbo+ werk- en denkniveau en 8-12 jaar ervaring in het werkveld.
 

Praktische informatie

Inhoud en programma

Het programma van de Summer School Mobiliteit (factsheet, pdf) bestaat uit het vergroten van inzicht over trends, ontwikkelingen en inhoudelijke thema’s. Vervolgens wordt deze kennis vertaalt naar gevolgen, kansen en mogelijkheden voor de opgaven en projecten van de deelnemers aan deze cursus. Tijdens de dagen is het dagvoorzitterschap in handen van ervaren professionals: Jos van Kleef (CEO van de Goudappel Groep), Ben Peters (senior-adviseur Goudappel Coffeng) en Wilma Slinger (projectleider CROW Verkeer en Vervoer). 
jos_van_kleef_v2.jpg    ben_peters-(2).jpg   wilma_slinger.jpg

Dag 1 | Trends en ontwikkelingen | Begeleiding Jos van Kleef

 Trends in mobiliteit en ruimte 
De omvang en aard van stedelijke mobiliteit is in een hoog tempo aan het veranderen. Verdergaande verstedelijking, de digitalisering van onze maatschappij, nieuwe technologie, innovatieve vervoerswijzen en vervoerdiensten – al deze (en nog meer) ontwikkelingen hebben invloed op onze mobiliteits- en vervoerskeuzes.  En wat betekent dat voor de stedelijke bereikbaarheid? Bas Govers gaat in zijn bijdrage in op de veranderende rol van de verkeerskundige en licht toe waarom die rol steeds dominanter wordt!
Spreker: Bas Govers, Goudappel Coffeng
bas_govers.jpg

• Van integraliteit op papier naar de praktijk. Hoe doe je dat?
Het klinkt mooi integraal beleid. Het is ook steeds meer de pijler onder nieuwe planvorming (denk aan de Omgevingswet) maar hoe doe je dit nu praktisch? Plannen worden globaler, de markt en burgers moeten zaken invullen. Hoe stuur je het proces vanuit de overheid?
Spreker: [volgt], appm management consultancy 

• Praktijklessen: ‘Maastricht Bereikbaar’ 
Maastricht Bereikbaar is het programmabureau van Maastricht. Samen met partners werkt het bureau aan minder files met als hoofddoel een gezond woon-, werk- en leefklimaat in Zuid-Limburg. Vanaf de start (2009) is veel bereikt. Wat waren de plannen en projecten? Wat is daarvan terechtgekomen? Wat zijn de succesfactoren geweest? Nadruk ligt op de aanpak en het proces (inclusief communicatie en monitoring).
Spreker: Katya Ivanova, Projectbureau Maastricht Bereikbaar

katja_ivanova.jpg


Dag 2 | Duurzaam mobiliteitsbeleid in de praktijk | Begeleiding Wilma Slinger

De mens in het systeem
De kennis over gedragsbeïnvloeding in aanpak en beleid wordt steeds meer toegepast. Gedragsbeïnvloeding is als het goed wordt toegepast effectief! Voor het ontwikkelen van beleid en maatregelen gericht op gedragsverandering is daarom inzicht nodig in de gedragsmotieven en mechanismen van mensen. In deze sessie leert u hoe u gedragsbeïnvloeding kunt inzetten voor een duurzaam resultaat. De praktijkvoorbeelden in deze sessie zorgen voor herkenning (en vertaling) naar de eigen praktijk.
Spreker: Matthijs Dicke-Ogenia, Goudappel Coffeng 
matthijs_dicke_ogenia.jpg

• Break-out | Praktijkexcursie gemeente Utrecht
Het toenemend gebruik van openbare ruimte creëert een spanning die vraagt om het maken van keuzes. Deze keuzes zijn alleen goed te maken wanneer vraagstukken integraal worden opgepakt door stedenbouwkundigen en verkeerskundigen. Ieder vanuit de eigen invalshoek blijven kijken brengt de stad niet verder. Samenwerken en kiezen is nodig. Utrecht heeft inmiddels projecten in de openbare ruimte uitgevoerd, waar met dit nieuwe inzicht een andere koers wordt gevaren. Op de fiets gaan we voorbeelden bezoeken en bespreken.
Spreker: Ronald Tamse, gemeente Utrecht
ronald_tamse-(1).jpg


Dag 3 | Keuzes maken! | Begeleiding Ben Peters en Wilma Slinger

• Strijd over mobiliteit
Mensen hebben sterk verschillende opvattingen over mobiliteit. Het maakt nogal wat uit of je vooral hecht aan betrouwbare reistijd of aan een duurzame levensstijl. En niet zelden klinkt in de opvattingen van mensen de status door die zij ontlenen aan hun vervoersmiddel. De waardenkaart mobiliteit biedt inzicht in de grote variëteit aan opvattingen waar adviseurs en beleidsmakers mee te maken hebben. Aan de hand van praktijksituaties gaat u zelf aan de slag met het toepassen van de waardenkaart.
Spreker: Willem Buunk, zelfstandig adviseur

• MKBA voor het afwegen van mobiliteitsmaatregelen 
In dit blok wordt ingegaan hoe met de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) mobiliteitsbeleid kan worden ondersteund. Met een MKBA kunnen (bijna) alle kosten en baten van maatregelen/plannen in kaart worden gebracht, waarbij juist ook de zachtere waarden (bijvoorbeeld reistijdwinst, geluidsoverlast, luchtvervuiling, leefbaarheid) in euro’s worden uitgedrukt. De belangrijkste voordelen en valkuilen van MKBA komen in deze sessie aan bod. Tenslotte gaan we door middel van een oefening zelf aan de slag.
Spreker: Edgar Wever, Twynstra Gudde
edgar_wever.jpg
• Inspiratie en afsluiting cursus
De cursus sluit verrassend af met aandacht voor ieders persoonlijke stijl van werken. Daarnaast is er een hapje en een drankje en de uitreiking van het certificaat 'Summer School Mobiliteit 2017'.
Spreker: Hanneke Janzen, Trainer communicatieverbetering
Hanneke-Janzen-v1-00-(4).jpg

Inschrijven voor de cursus

  • Programma
  • 12-09-2017: Cursusdag 1 / 09.30 - 16.30 uur
  • 13-09-2017: Cursusdag 2 / 09.30 - 16.30 uur
  • 14-09-2017: Cursusdag 3 / 09.30 - 16.30 uur, aansluitend borrel tot 18.00 uur

Locatie en overnachten

De Summer School Mobiliteit loopt van dinsdag 12 tot en met donderdag 14 september. Locatie is CROW-KpVV in Utrecht. Komt u met de trein? De cursuslocatie is 10 minuten lopen vanaf het centraal station. Komt u met de auto? Bij P+R Transferium Westraven (Griffioenlaan 1, Utrecht) is er een rechtstreeks aansluiting op de locatie.

Wilt u tijdens de dagen overnachten? Boek rechtstreeks een kamer bij NH Hotel Utrecht (030 - 297977). Het hotel bevindt zich op 100 meter vanaf de cursuslocatie.
 

Adres en routebeschrijving

 • CROW-KpVV
 • Kantoorgebouw Sijpesteijn
 • Jaarbeursplein 22
 • 3521 AP Utrecht
 • Telefoon: 030 - 2918200
 • Routebeschrijving
Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met