CROW Summer School: Mobiliteit (5 tot en met 7 juli)

 • Productgroep: Cursus
 • Vakgebied(en): Verkeer en Vervoer

De wereld verandert in snel tempo. Het vakgebied van verkeer, vervoer en mobiliteit is bezig aan een transitie: de economie, ruimtelijke ordening en het milieu stellen nieuwe grenzen. De techniek geeft nieuwe mogelijkheden. Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Wat gebeurt er in de markt? Welke kennis is vandaag al bruikbaar voor het beleid van morgen? Deze zomer organiseren Goudappel Coffeng en CROW de Summer School Mobiliteit. Een driedaagse cursus waarin topsprekers en docenten u voorzien van nieuwe inzichten en praktische handvatten.

Prijs per stuk: Gratis

Momenteel zijn er geen beschikbare data

Toekomst, beleid en praktijk

Als deelnemer aan deze cursus krijgt u in drie dagen tijd inzicht in trends en ontwikkelingen en hoe u deze kunt gebruiken voor het beleid en de praktijk van vandaag. Ruim tien topsprekers en docenten praten u bij over de Omgevingswet, de strijd over mobiliteit, de regiserende overheid, de do's en dont's van burgerparticpatie, ontwikkelingen in ITS maar ook over contractmanagement openbaar vervoer en contracteren van parkeerdiensten. De begeleiding is in handen van Thomas Straatemeier (Goudappel Coffeng) en Wim van Tilburg (CROW).

Wat leert u van deze cursus?

 • Kennis en inzicht in ontwikkelingen verkeer, vervoer en mobiliteit in het binnen- en buitenland.
 • Kennis en inzicht in de veranderingen en rollen in relaties tussen overheid, bedrijven en gemeenschap.
 • Vertalen van ontwikkelingen, veranderingen, rollen naar eigen organisatie, opgaven, plannen en projecten.
  

Voor wie?

De Summer School Mobiliteit is voor verkeers- en mobiliteitsprofessionals die verantwoordelijk zijn voor beleid en/of specialisaties binnen het werkveld van verkeer, vervoer en mobiliteit. Deelnemersprofiel: werkzaam op tactisch en/of strategisch niveau in het werkveld van mobiliteit en ruimte. HBO+ werk- en denkniveau en tien jaar praktijkervaring.

Praktische informatie

 • Vorm: klassikale cursus (max. 25 deelnemers)
 • Duur: drie dagen (5 tot en met 7 juli) van 09.30 tot 16.30 uur
 • Prijs: inclusief koffie, thee, snacks en lunch en lesmateriaal:​
  • Presentaties (digitaal) ontvangt u na de cursus 
  • Waardenkaart Mobiliteit (download)
  • CROW-KpVV-publicatie ‘Meer bereiken met een brede blik op mobiliteit’ (download)
 • Deelnemers ontvangen het CROW-certificaat Summer School: Mobiliteit
 • Alle informatie nalezen? Download de factsheet van Summer School Mobiliteit.
 • Van der Valk Veenendaal (gratis parkeren, 10 minuten lopen NS-station)
 • De Algemene leveringsvoorwaarden CROW zijn van toepassing

Inhoud programma

Het programma van de Summer School Mobiliteit is ingedeeld in drie hoofdthema's: beleid, markt en burgers. Elke cursudag bevat kennis en nieuwe inzichten om naar deze thema’s te kijken.

 
             markt-overheid-burger


Figuur: veranderende verhoudingen tussen overheid, markt (bedrijven) en gemeenschap (burgers)
Bron: NSOB, 2013 - Klik op de afbeelding voor een vergroting.

 

Dag 1: Beleid

De reis vandaag, de wereld van morgen Bas Govers, topadviseur, Goudappel Coffeng
Dit college geeft u een scherp beeld van de trends en ontwikkelingen in de wereld van mobiliteit. Onze voertuigen, onze steden, onze verplaatsingen worden ‘smart’ en ‘intelligent’, maar wat is dat dan en hoe gaat dit doorwerken in onze ruimtelijke omgeving en ons verplaatsingsgedrag?

Omgevingswet is dichterbij dan u denkt Herbert Korbee, ‎psycholoog en jurist, Korbee & Hovelynck
Welke kansen liggen er voor verkeer en vervoer en hoe benut je die? Ontdek de mogelijkheden om nu al in de geest van de Omgevingswet te werken. Over omgevingswaarden en participatie.

Strijd over mobiliteit Willem Buunk, Lector Area Development, Hogeschool Windesheim
Mensen hebben sterk verschillende opvattingen over mobiliteit. Het maakt nogal wat uit of je vooral hecht aan betrouwbare reistijd of aan een duurzame levensstijl. En niet zelden klinkt in de opvattingen van mensen de status door die zij ontlenen aan hun vervoersmiddel. De Waardenkaart Mobiliteit biedt inzicht in de grote variëteit aan opvattingen waar adviseurs en beleidsmakers mee te maken hebben. Aan de hand van praktijksituaties gaat u zelf aan de slag met het toepassen van de kaart.

 

Dag 2: Markt

De regisserende overheid Frans Bekhuis, senior projectleider CROW
Professioneel opdrachtgeverschap tussen overheid en markt: de beweging naar een regisserende overheid.

Big data en ITS Peter van der Mede, topadviseur informatietechnologie en big data, Goudappel Coffeng
De opkomst van (informatie)technologie biedt enorme kansen voor stedelijke regio’s. Wat dragen marktpartijen hieraan bij en hoe werkt dat door in nieuwe vormen van samenwerking? In deze sessie worden de mogelijkheden met big data vanuit de markt van mobiliteitsdiensten toegelicht en uitgewerkt met hulp van praktijkvoorbeelden.

Voorbeelden uit de praktijk | Verschilllende sprekers
Deze sessie gaat over de veranderende verhoudingen tussen partijen. Verdieping volgt aan de hand van concrete voorbeelden uit het werkveld. De thema's van deze sessie zijn: slimmer aanbesteden, professionalisering opdrachtgeverschap, contractmanagement openbaar vervoer, contracteren parkeerdiensten. Sprekers:
   

Dag 3: Burgers

Burgerparticipatie en (gedeeld) leiderschap Jelle Dijkstra, Lector persoonlijk leiderschap en innovatiekracht, NHL Hogeschool Leeuwarden
Onder welke condities komt participatie op gang? Welke niveaus van persoonlijk leiderschap zien we binnen dit thema? Wat zijn de do’s en don’ts voor een overheid? Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we in gesprek. De spreker is auteur van het boek: ’Gedeeld leiderschap’, managementboek van het jaar 2012.

Spoedcursus MKBA: rol van maatschappelijke kosten-batenanalyse in de praktijk Niek Mouter, TU Delft
Hoe zet je de MKBA zo goed mogelijk in en betrek je andere partijen? Hoe waardeer je effecten van mobiliteit in een MKBA vanuit een burgerperspectief in plaats vanuit een consumentenperspectief? De docent is initiatiefnemer van www.mkba-informatie.nl en mede-grondlegger van de methodiek ‘Wikken en Wegen’.

Afsluiting door de Beste Ambtenaar van 2014 | Sjors van Duren, provincie Gelderland
De spreker is bij de provincie werkzaam op het gebied van duurzaamheid, fietsbeleid en regionale samenwerking. Hij gaat u verrassen in zijn sessie. Na de presentatie volgt een borrel en afsluiting. Daarna gaat u met nieuwe kennis, ideeën en inspiratie aan de slag.

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor deze cursus? De cursus gaat 5 juli van start. Informeer naar de mogelijkheden en mail naar: cursus@crow.nl. Wilt u eventueel op de cursuslocatie overnachten? Kijk op de website van het Van der Valk Hotel Veenendaal of bel met 0318-79 90 60.

Gerelateerde cursussen en opleidingen

Naast deze Summer School-cursus zijn er andere gerelateerde cursussen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Er zijn opfriscursussen van één dag maar ook zelfstudie-cursusssen in combinatie met werkcolleges.

Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met