Slim ontwerpen met bomen en infrastructuur

 • Productgroep: Cursus
 • Vakgebied(en): Contracteren, Infrastructuur, Openbare ruimte

Kent u de mogelijkheden voor het succesvol combineren van infrastructuur met bomen? Weet u hoe u knelpunten zoals wortelopdruk, schade aan leidingen en slecht groeiende bomen oplost? En voorkomt? En welke RAW-teksten hiervoor beschikbaar zijn?

Prijs per stuk: € 295,00

Excl. 21% BTW

12-04-2017, Van der Valk Hotel Veenendaal
U krijgt in korte tijd inzicht in de mogelijkheden die er zijn om knelpunten tussen bomen enerzijds, en verhardingen, kabels, leidingen, riolering, en verlichting anderzijds, te beperken en te voorkomen. Dit draagt bij aan beter onderbouwde (her)inrichtingsvoorstellen en efficiënter te beheren openbare ruimten, waardoor knelpunten op de langere termijn worden beperkt of voorkomen.

In 1 dagdeel up-to-date

Deze korte en bondige cursus brengt u in slechts 1 dagdeel up-to-date met een lijst van technieken, ontwerpalternatieven en procesafspraken. Geen diepgaande technische details, wel een breed overzicht. Geen RAW-cursus, wel een kennismaking met de beschikbare teksten. Een groot aantal projectvoorbeelden laat u zien hoe in verschillende gemeenten oplossingen worden toegepast.

Wat leert u tijdens deze cursus?

 • Het beperken en voorkomen van knelpunten tussen infra* en bomen (* verhardingen, kabels, leidingen, riolering en verlichting)
 • Inzicht in de ingrediënten van een succesvol integraal ontwerpproces voor deze objecttypen
 • Checklist maken met ‘eisen per vakgebied’ t.b.v. de constructieve discussie tussen de vakspecialisten ‘groen’ en ‘civiel’
 • Het opdoen van tips en trucs dankzij voorbeelden van succesvolle projecten
 • Brengt u up-to-date met een lijst van beschikbare materialen en technieken
 • Brengt u up-to-date met een overzicht van beschikbare RAW-teksten
 • Meer informatie over de inhoud en leerdoelen vindt u onder het tabblad Programma.

Kennisbundel: alle kennis in één

Bij inschrijving voor deze cursus ontvangt u tevens 6 maanden toegang tot de Online Kennismodule Bomen. Lees verder over Kennisbundels.

Voor wie is deze cursus?

Deze CROW-cursus is voor iedereen die zich bezig houdt met de (her)inrichting en het beheer van openbare ruimte waar bomen en infrastructurele voorzieningen moeten worden gecombineerd. Dit geldt voor groen- en civieltechnische ontwerpers, verkeerskundige ontwerpers en wegbeheerders bij gemeenten, provincies, adviesbureaus, waterschappen, nutsbedrijven en netbeheerders.
 
Daarnaast biedt deze cursus een goede introductie voor studenten aan alle MBO, HBO en universitaire opleidingen die zich bezighouden met civieltechnische of groentechnische projecten waar aanplant of behoud van bomen een vereiste is. En die willen leren over de mogelijkheden om bomen te combineren met kabels, leidingen, riolering, verhardingen en verlichting.

Praktische informatie

 • Vorm:   klassikale cursus
 • Duur:    één dagdeel
 • Circa 2 weken voorafgaand aan de opleiding of cursus ontvangt u de presentatie met dia’s via Mijn CROW. U kunt deze downloaden en:
  • zelf uitprinten en meenemen naar de opleiding (als u prijs stelt op een papieren versie van het lesmateriaal), of
  • op uw eigen e-device meenemen naar de opleiding. De presentatie is verpakt in een bewerkbaar pdf-formaat waarin u aantekeningen kunt maken.
 • Ongeveer 2 weken voorafgaand aan de opleiding ontvangt u tevens toegang tot de Online Kennismodule Bomen. Wij raden u aan om deze voorafgaand aan de opleiding al globaal door te nemen. U krijgt in totaal 6 maanden toegang tot de kennismodule, zodat u deze na de opleiding ook nog kunt gebruiken.
 • Prijs is inclusief lunch
 • Algemene leveringsvoorwaarden CROW

Programma en inhoud

Introductie Introductie docent en deelnemers, toelichting op programma
Theorie, inleiding Bomen en civiele techniek, ‘groen en grijs’
Discussie n.a.v. FAQ’s FAQ’s  en antwoorden
Overzicht van CROW-kennis CROW-publicatie 280 (Combineren van onder- en bovengronds infrastructuur met bomen); bijbehorende RAW-teksten; projectvoorbeelden
 
Theorie Knelpunten voorkomen door integraal ontwerpen (1) 
 • korte inventarisatie van eigen ervaringen met samenwerking 'groen-grijs'
 • samenwerken in integraal ontwerpproces
   
Pauze  
Theorie Knelpunten voorkomen door integraal ontwerpen (2)
 • combineren: bepalen ruimtebehoefte en alternatieven
 • checklist 'speelruimte'
   
Zelf aan het werk Voorbeelden uit eigen praktijk, leren van goede en slechte aanpak, verbeterpunten benoemen, evaluatie
Theorie Bomen en verhardingen: de wegontwerper en -beheerder
Pauze  
Theorie Bomen en kabels, leidingen en rioleringen: de netbeheerder
Zelf aan het werk Voorbeelden uit eigen praktijk, leren van goede en slechte aanpak, verbeterpunten benoemen, evaluatie
Theorie               Bomen en verlichting
Samenvatting en afronding  

Kies datum en locatie


Kennis delen met uw team of afdeling?

Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

Voordelen en kenmerken

 • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
 • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
 • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

Vrijblijvend advies op maat

Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.
 

Naast deze cursus kunt u nog kiezen voor diverse andere cursussen op het gebied van Openbare Ruimte, zoals: